Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η πίεση που έχει ασκηθεί μέσω του μέτρου έχει αυξήσει τα έσοδα παλαιότερων οικονομικών ετών, κατά 350 εκατ. ευρώ εντός του 2016.

Αυξάνουν τα έσοδα απο παλαιά χρέη φορολογυμένων η Εφορία και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), προχωρώντας σε ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Η πίεση που έχει ασκηθεί μέσω αυτού του μέτρου έχει αυξήσει τα έσοδα παλαιότερων οικονομικών ετών, κατά 350 εκατ. ευρώ εντός του 2016.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τον Σεπτέμβριο επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε 14.600 φορολογουμένους, χωρίς ωστόσο, να γίνει γνωστό το ποσό που εισπράχθηκε. Οι περισσότεροι μετά τη δέσμευση των λόγαριασμών εντάχθηκαν σε ρυθμίσεις των οφειλομένων ποσών.

Από  το ΚΕΑΟ το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ ώς και τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.575.072.593 ευρώ, ενώ εντός του 2016 έχει εισπράξει από χρέη προηγούμενων ετών 583 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 57% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 43% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Πολύ αποδοτική εισπρακτικά είναι και η εφαρμογή της αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων με εισπράξεις ύψους 24.279.216 ευρώ τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας της (από τον Δεκέμβριο του 2015). Από τις εισπράξεις αυτές, το ποσό των 16.942.891 ευρώ εισπράχθηκε για οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ενώ 7.336.325 ευρώ κάλυψαν δόσεις τρεχουσών ρυθμίσεων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ