Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022
x

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές - Δεν χρειάζονται εξετάσεις.

Την δυνατότητα μεταγραφής σε ελληνικό πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παρέχει σε Έλληνες φοιτητές πανεπιστημίων της Ουκρανίας τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, αφορά Ελληνες φοιτητές που φοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εξακολουθούν να φοιτούν το 2022-2023 σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στη χώρα μας.

Η μετεγγραφή πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις και καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου μετεγγραφόμενων ανά Τμήμα.

Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή σε ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ιδρυμα προέλευσης και κάθε άλλου δικαιολογητικού που κρίνεται αναγκαίο.

Οι φοιτητές που μετεγγράφονται έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις τους με τους φοιτητές των Τμημάτων υποδοχής.

Η παραπάνω τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο που συζητιέται και ψηφίζεται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, με τίτλο "Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις".

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ