Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Στελέχη της οικείας λιμενικής αρχής πραγματοποίησαν αλιευτικούς ελέγχους στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας - Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Τρεις παραβάσεις διαπίστωσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας στην ιχθυόσκαλα μετά από τη διενέργεια αλιευτικών ελέγχων.

Ειδικότερα, το κλιμάκια του λιμενικού διαπίστωσε τα κάτωθι:

στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων εντοπίστηκαν πέντε ιχθυοκιβώτια βάρους τριάντα (30) κιλών, με ιχθύες του είδους τσιπούρα, μικρού μεγέθους διαστάσεων από 12 έως 15 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών και χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων και διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του κατόχου τους,

διαπιστώθηκε μη αναγραφή επιστημονικής ονομασίας σε συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής) και βεβαιώθηκε μία αγορανομική παράβαση κατά επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους,

σε ψυκτικό θάλαμο της ιχθυόσκαλας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πενήντα τέσσερα (54) κιλά με ιχθύες του είδους κουτσομούρα, μικρού μεγέθους διαστάσεων 06-09 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών, και βεβαιώθηκε μία παράβαση κατά της εταιρείας η οποία τα είχε στην κατοχή της,

Το σύνολο των ανωτέρω ιχθύων (84kg) κατασχέθηκαν και φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους έως να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

φωτογραφία αρχείου
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ