Τρίτη 18 Μαΐου 2021
x

TAX FORUM: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20% ΓΙΑ ΑΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

Προτάσεις για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της διαμόρφωσης ενός σταθερού και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος στο Thessaloniki Tax Forum.

Τρόποι για έξυπνες και αναπτυξιακές φορολογικές πολιτικές υπάρχουν ακόμη και στη σημερινή δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, υποστήριξε ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της «Β. Καράογλου ΑΕ» κ. Ορέστης Αράπογλου ο οποίος κατέθεσε ορισμένες ρηξικέλευθες προτάσεις από το βήμα του 7ου Thessaloniki Tax Forum του Ελληνο- Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

O κ. Αράπογλου πρότεινε ενιαίο φορολογικό συντελεστή 20% για το σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων(φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ), αλλά και τη δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών και πέραν του ορίου της 5ετίας, σε ποσοστό 65% καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάσθηκαν να σηκώσουν το βάρος της δημοσιονομικής κρίσης κατά την τελευταία πενταετία.

Επίσης, ο ομιλητής υποστήριξε ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να σταματήσει η φυγή των υγιών ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, αλλά και η παράλληλη τόνωση της ανάπτυξης με υπερεκπτώσεις, στις περιπτώσεις νέων επενδύσεων ή και επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Το κατάλληλο σύστημα φορολόγησης για την Ελλάδα, δεν είναι αναγκαστικά το αναλογικό ή το προοδευτικό. Είναι όμως ένα σύστημα ανταγωνιστικό που θα προσελκύει επενδύσεις, υποστήριξε ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης, πρόεδρος της AS Network. Σύστημα ανταγωνιστικό όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές αλλά και σταθερό, κάτι που απαιτεί αυξημένη τυπική ισχύ για τους νόμους.

O oμιλητής ζήτησε μείωση των φορολογικών συντελεστών όχι μόνο για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και για τα φυσικά και τις οντότητες. Ζήτησε επίσης σαφέστερες φορολογικές διατάξεις, αναβάθμιση της φορολογικής διοίκησης, εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και εφαρμογή του περιουσιολογίου.

Ο πλούτος, κατέληξε ο κ. Σαμοθράκης πρέπει να πάψει να είναι υπό διωγμό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον προσελκύσουμε.

Το ισχύον φορολογικό καθεστώς απομειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστήριξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Σαββάκης, εξηγώντας: Tα έσοδα από φορολογία στη χώρα μας είναι το 33,49% του ΑΕΠ γεγονός που την κατατάσσει στην 46η θέση μεταξύ των 61 χωρών. H απομείωση της ρευστότητας, συμπλήρωσε ο κ. Σαββάκης, οδηγεί τις επιχειρήσεις στον δανεισμό (…αν βέβαια μπορούν να δανειστούν…) Όμως το υψηλό κόστος κεφαλαίου, αποθαρρύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα η θέση της Ελλάδα, στην επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του IMD,  να είναι  59η στην παγκόσμια κατάταξη, πάνω μόνον από την Βραζιλία και την χρεωκοπημένη Αργεντινή.

Για τον ΣΒΒΕ, η απλότητα και η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, αποτελούν ικανές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων. Αντί για αυξήσεις στη φορολογία, θα έπρεπε να έχουμε μειώσεις, έτσι θα βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και θα γίνουν επενδύσεις.

Η Ελλάδα θα χρειαστεί επενδύσεις τουλάχιστον 100 δις. ευρώ στην επόμενη δεκαετία, με ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, υποστήριξε ο σύμβουλος διοίκησης του ΣΕΒ σε φορολογικά θέματα, κ. Κώστας Σφακάκης.

Η Ελλάδα, σε πρώτη φάση θα πρέπει να δώσει βάση στην άρση των αντικινήτρων, ενώ ο κ. Σφακάκης πρότεινε για την επίλυση των χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, τη σύσταση Περιφερειακών Επιτροπών, τριών ή και πέντε, που άμεσα μάλιστα θα μπορούν να φέρουν έσοδα 100 εκατ. ευρώ.

Τα αντικίνητρα είναι πολλά αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που αποτελούν μόνιμα εμπόδια στις επενδύσεις αφού μάλιστα η Ελλάδα αποτελεί ακραία περίπτωση αποεπένδυσης.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ