Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Άρχισε η διαγωνιστική διαδικασία για την πρώτη παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg

Το πρώτο βήμα για να «πρασινίσει» το Διοικητήριο σηματοδοτεί η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρώτη παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμιση του εμβληματικού αυτού κτηρίου της Θεσσαλονίκης.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο έργο BENEFIT «Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings» - «Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, στο οποίο το υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις κτηριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων, καθώς και την εφαρμογή λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Στη Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε να υλοποιηθεί πιλοτικά η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Διοικητηρίου, με παράλληλο στόχο να αναδειχτεί η βιοκλιματική χρήση του χώρου, όπως ακριβώς διαμορφώθηκε το 1892, όταν χτιζόταν από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι. Ήδη εδώ και καιρό έχει ήδη υποβληθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου έπειτα από ενεργειακή επιθεώρηση, καθώς και τεχνικοοικονομική ανάλυση για τη διερεύνηση των αποδοτικότερων σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισής του.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 475.000 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού, την αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω αυτοματισμών και την αναβάθμιση του συστήματος ψύξης με την αντικατάσταση μεμονωμένων μονάδων κλιματισμού και την εγκατάσταση πολυδιαιρούμενου συστήματος ψύξης και θέρμανσης. Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις το κτήριο θα βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση, με άμεσα οφέλη τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών ρύπων και του λειτουργικού του κόστους.

Ήδη έχει αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη «Ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης». Παράλληλα, ολοκληρώνεται από τις υπηρεσίες του υπουργείου η αντίστοιχη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Διοικητηρίου» που αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου και συγκεκριμένα στα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού, ενώ στη συνέχεια θα προκηρυχθούν ανοιχτοί διαγωνισμοί για την υλοποίηση των εργασιών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ