Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Ανάσα για τους κατοίκους των δύο οικισμών του δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης που παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς αποχετευτικό δίκτυο.

Αίτηση για την ένταξη και την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της δημοτικής ενότητας Αγίου Αθανασίου, δήμου Χαλκηδόνος», στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατέθεσε η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (ΔΕΥΑΧ), μετά την ολοκλήρωση σύνταξης των μελετών, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αίτηση/έργο περιλαμβάνει 2 Υποέργα/Εργολαβίες, που αφορούν:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

Τα παραπάνω έργα αφορούν τα αποχετευτικά δίκτυα του Οικισμού Αγίου Αθανασίου και του Οικισμού Νέας Αγχιάλου, του πρώην δήμου Αγ. Αθανασίου, οι οποίοι ακόμη δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης. Τηρώντας τις δεσμεύσεις της, η διοίκηση της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, αποσκοπεί με τον τρόπο αυτόν, να βοηθήσει και να δώσει λύση  σ΄ ένα πάγιο αίτημα της διοίκησης του Δήμου Χαλκηδόνος αλλά και των κατοίκων των δύο Οικισμών.

Η ΔΕΥΑΧ σαν κύριος του έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» της πρόσκλησης ΑΤ02 του ΥΠΕΣ με άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», προγραμματίζει σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, που θα είναι ο τελικός δικαιούχος, την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της δημοτικής ενότητας Αγίου Αθανασίου, δήμου Χαλκηδόνος».

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί  το συγκεκριμένο έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής, από το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.479.459,68 € πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα τα υποέργα αφορούν σε:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Αντικείμενο αποτελούν οι ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών διακλαδώσεων (αγωγών σύνδεσης), των φρεατίων και του απαιτούμενων εξαρτημάτων.

Το σύνολο των προς κατασκευή έργων συνοψίζεται ως εξής:

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που θα αποτελείται από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, με διάμετρο: Φ 160 και Καθαρό μήκος  4.275,00 m

950 φρεάτια προσαρμογής ιδιωτικών συνδέσεων

Τυχόν πρόσθετες παροχές από τις κατασκευασμένες στο υπάρχον έργο

Καθαρισμός και βιντεοσκόπηση του κατασκευασμένου δικτύου καθώς και αποκατάσταση φθορών σε τμήματά του.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

Αντικείμενο αποτελεί το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Τοπικής Κοινότητας Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος, καθώς και οι αντίστοιχοι αγωγοί μεταφοράς τους προς τον υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων, που μεταφέρει τα λύματα των οικισμών Μεσήμβριας και Βαθυλάκκου προς τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό Αγίου Αθανασίου-Σίνδου.

Σκοπός είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Αγχιάλου. Στην υφιστάμενη κατάσταση ο οικισμός δε διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με απορροφητικούς βόθρους.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές για την παροχέτευση των αστικών λυμάτων στον οικισμό της Αγχιάλου. Είναι ένα έργο που θα συμβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύνολο των προς κατασκευή έργων συνοψίζεται ως εξής:

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που θα αποτελείται από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, με διάμετρο: Φ 200 και Καθαρό μήκος  7.872,38 m

198 Φρεάτια επίσκεψης

274 Διατάξεις ιδιωτικών συνδέσεων

Προβλέπεται Υποέργο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» και με την εγκατάσταση του εργολάβου σε κάθε υποέργο θα υπογραφεί σύμβαση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για όλη την περίοδο κατασκευής των 2 έργων.

Επίσης η πρόταση περιλαμβάνει την  κάλυψη  Διοικητικού  κόστους της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, φορέας  στον  οποίο  θα  ανατεθούν  υπηρεσίες επίβλεψης  και  διαχείρισης  του συνολικού έργου.  

Υπενθυμίζεται ότι, ο οικισμός του Αγίου Αθανασίου αποτελεί οικισμό προτεραιότητας, για την επίτευξη της συμμόρφωσης με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με βάση τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων, όπως  αυτά έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης (http://www.mou.gr/ el/Pages/OPWaste.aspx), υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ και την επιχειρησιακή υποστήριξη από την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1727/21-4-2021 απάντηση της Τεχνικής Γραμματείας Υδάτων.

Επίσης ο οικισμός της Ν. Αγχιάλου, σήμερα αποχετεύεται με βόθρους προκαλώντας σημαντική ρύπανση στον υπόγειο υδροφορέα. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που αναμένεται να συμβάλει δραστικά στην αναβάθμιση και ουσιαστική ανάπτυξη του οικισμού, ο οποίος βρίσκεται τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ