Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
x

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΔΣΑ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δύο πρόεδροι Μιχάλης Γεράνης και Δημήτρης Αποστόλου συναντήθηκαν στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ όπου υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας των δυο φορέων

Μνημόνιο Συνεργασίας για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ Μιχάλης Γεράνης και ο πρόεδρος του Ομίλου Αστυνομικών Αποστόλου Δημήτρης παρουσία της
Αντιπροέδρου του Ομίλου κα. Μιμής Κανέλη.

Οι δύο πρόεδροι, Δημήτρης Αποστόλου και Μιχάλης Γεράνης, συναντήθηκαν στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ όπου υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό:

Να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητες τους προκειμένου να αναληφθούν δράσεις και παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών και αντίστοιχα των εργαζομένων των δυο φορέων.

Ειδικότερα στόχοι του μνημονίου συνεργασίας είναι:

• Να συνεργαστούν και να συμβάλλουν δια των κοινών τους ενεργειών στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος με στόχο τη στροφή στην Κυκλική Οικονομία στην πράξη.
• Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων
• Τη διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα κυβερνοασφάλειας.
• Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της πρόληψης παραγωγής και της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
• Διοργάνωση  σε συνεργασία των δύο φορέων και με τη συμμετοχή τρίτων, εκδηλώσεων εκθέσεων και  συνεδρίων για όλα τα παραπάνω θέματα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ κ.Γεράνης: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ραγδαίων και καθοριστικών αλλαγών σε όλο τον κόσμο». Η πανδημία επιταχύνει αυτές τις αλλαγές και δημιουργεί ένα νέο τοπίο.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία ανακατεύθυνσης της αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. Είναι αναγκαίο ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης των σχέσεων κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος. Στόχος της συνεργασίας μας είναι η ανατροπή κάθε νοοτροπίας που μας κρατάει πίσω στα Περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο συνδυασμός κυκλικής οικονομίας και 4ης βιομηχανικής
επανάστασης ενέχει μεγάλες ελπίδες για ένα βιώσιμο πλανήτη, με περισσότερη ευμάρεια, κοινωνική δικαιοσύνη και παραγωγή πλούτου για όλη την ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο αυτό, της στροφής προς την κυκλική οικονομία, θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και μαζί με τον Όμιλο από κοινού μέσα από τις δράσεις θα πετύχουμε την προώθηση της πρόληψης παραγωγής και της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.

Αντίστοιχα ο Πρόεδρος του Ομίλου Αστυνομικών κ. Αποστόλου Δημήτρης δήλωσε: Από τη συνεργασία των δυο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες κα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο κρίσιμο πεδίο διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης και ενίσχυση του ενεργού ρόλου των πολιτών στην κατεύθυνση για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει
να θυμόμαστε πάντα, όταν η ποιότητα της ζωής πέφτει για το περιβάλλον, πέφτει και για τον άνθρωπο που είναι και το βασικό ζητούμενο σε όλες τις δράσει μας «ο άνθρωπος».

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ