Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΤΑΙΠΕΔ: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων μέχρι την 3η Σεπεμβρίου 2021.

Την απόφασή του να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 5.2 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT +2) ανακοινώνει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), σχετικά με την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε..

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης, μέχρι την 3η Σεπεμβρίου 2021 και έως τις 17:00 (Ελληνική ώρα, GMT + 2).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ