Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΕΟΦ

Απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση των βιοκτόνων Anty Clean και Total Care καθώς δεν είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Στην ανάκληση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου Anty Clean καθώς και του Total Care προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς αυτό έχει εγκριθεί για χρήση.

Σε σχετικές ανακοινώσεις, ο ΕΟΦ καλεί την εταιρεία που ταπαράγει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΦ για το Anty Clean:

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ANTY CLEAN»

Παραγωγός και διανομέας: Αντωνιάδης Στυλιανός

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Τα άρθρα 17 και 55 (1) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 περί βιοκτόνων
3. Το άρθρο 4 της υπ΄ αρ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367 Β’/16-05-2016) ΄΄Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων΄΄

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ANTY CLEAN, δεδομένου ότι το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Η εταιρεία Αντωνιάδης Στυλιανός οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Η ανακοίνωση για το Total Care

«Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ΄΄Total Care αντισηπτικό τζελ χεριών΄΄»

Παραγωγός: TotalCare Holdings Ltd, Κύπρος

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Τα άρθρα 17 και 55 (1) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 περί βιοκτόνων
3. Το άρθρο 4 της υπ΄ αρ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367 Β’/16-05-2016) ΄΄Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του βιοκτόνου ΄΄Total Care αντισηπτικό τζελ χεριών΄΄, δεδομένου ότι το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Οι εταιρείες S.D FOOD I.K.E και VASSO VDK TRADING, καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που διακινεί το συγκεκριμένο προϊόν, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες του και να το αποσύρουν από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ