Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021
x

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΟΙ 4 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ταχεία ανάταξη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο υπουργός.

Στις 4 πτυχές του νέου μεταρρυθμιστικού σχεδίου που στόχο έχει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ταχεία ανάταξη, αρχικά, και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταγενέστερα, της ελληνικής οικονομίας  αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλης.

Οι 4 πτυχές, όπως τις ανέλυσε ο υπουργός είναι:

1η Πτυχή:

Για πρώτη φορά, αντιμετωπίζεται, ολιστικά και συστηματικά, το ζήτημα του λαθρεμπορίου καυσίμων, τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, ενδυναμώνεται ο επιχειρησιακός συντονισμός των υπηρεσιών, ενισχύονται οι αρμόδιες διωκτικές αρχές, και εισάγεται μια δέσμη νέων μέτρων και αυστηρών κυρώσεων.

2η Πτυχή:

Παρέχονται κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογούμενων στην Ελλάδα. Η αρχή έγινε με την ψήφιση του Νόμου 4646/2019, πριν από περίπου ένα έτος.

Νόμος που εισήγαγε τον θεσμό του “διαμένοντος μη κατοίκου” (Non-Dom), με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων οι οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας, επωφελούμενοι από εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός τους.

Ολοκληρώθηκε, μέσα στην πανδημία, η αποδοχή 20 αιτήσεων με τα πρόσθετα μέλη.Με όλα τα μέλη της οικογένειας οι αιτήσεις φθάνουν τις 27.

Το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε περίπου 2 εκατ. ευρώ από τις επενδύσεις που αυτοί πραγματοποίησαν στη χώρα.

Ακολούθησε η ψήφιση του Νόμου 4714/2020, πριν από λίγους μήνες.

Νόμος που επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία στην πατρίδα μας.Παρά την πολύ πρόσφατη νομοθέτηση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία και αποδοχή 7 αιτήσεων.

Το ενδιαφέρον είναι έντονο, και σύντομα εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει μεγάλος αριθμός νέων αιτήσεων (αρκετές δεκάδες).

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Και σήμερα, κλείνοντας την «τριχορδία» των σχετικών νομοθετικών παρεμβάσεων, προχωράμε στη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ώστε αυτοί να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα το 2021.

Κίνητρα, είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα. Κίνητρα, τα οποία χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους που μετοικούν στη χώρα μας, δίχως να τίθενται περιορισμοί που προβλέπονται σε νομοθεσίες άλλων χωρών, όπως διάκριση αν αφορά σε εξειδικευμένα στελέχη ή μη, στα προσόντα των εργαζομένων αυτών ή στο ύψος του εισοδήματος που αυτοί αποκτούν στη χώρα μας.

3η Πτυχή:

Ολοκληρωμένο πλάνο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Όπως είπε ο υπουργός: «Η κατάσταση στην οποία παραλάβαμε τα ΕΛΤΑ ήταν τραγική.Επιδεινώθηκε με την υγειονομική κρίση. Με αποτέλεσμα, να αντιμετωπίζει, μαζί με τις χρόνιες παθογένειες, αδυναμία συνέχισης λειτουργίας.

 Συνεπώς, τα ΕΛΤΑ είναι απαραίτητο να εκσυγχρονισθούν, γιατί επιτελούν σημαντικό έργο: Αποτελούν βασική υποδομή του κράτους.Συνιστούν σημαντικό εφεδρικό δίκτυο επικοινωνίας, η αξία του οποίου αναδείχθηκε με την πανδημία.

Διασφαλίζουν, ως φορέας της Καθολικής Υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα της περιφέρειας.Είναι το κύριο σημείο εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών για να πληρώσουν λογαριασμούς, να στείλουν και να λάβουν χρήματα, αλληλογραφία και δέματα.

Η Κυβέρνηση, με αυτές τις προτεραιότητες, και στο πλαίσιο εξεύρεσης βιώσιμης και μακρόπνοης λύσης στο πρόβλημα που κληρονόμησε, ανέθεσε στα ΕΛΤΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, ως μετόχου, τόσο την άμεση λήψη δραστικών μέτρων, όσο και την προετοιμασία ενός μελετημένου και κοστολογημένου πλάνου μετασχηματισμού, στη βάση των βέλτιστων πρακτικών της Ευρώπης και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ως προς το βραχυπρόθεσμο, ο Οργανισμός προχώρησε στον επανασχεδιασμό της διανομής, στην ενίσχυση της ρευστότητας, στη μερική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ως προς το μεσομακροπρόθεσμο, η Κυβέρνηση, η Εταιρεία και ο μέτοχος, κατόπιν αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της εταιρείας ή διαχωρισμού της σε «καλή» και «κακή», τις οποίες και απέρριψαν, επέλεξαν τη βέλτιστη λύση, που είναι το σχέδιο μετασχηματισμού και εξυγίανσης που σήμερα συζητάμε.

Σχέδιο που στηρίζεται στην εξασφάλιση 180 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση παροχής του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας και στην πρόβλεψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Σχέδιο που εδράζεται σε 4 βασικούς άξονες:

Στον εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους, με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, με την ανάπτυξη συνεργειών στη διανομή και τη διαλογή, με το νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας αποστολών και παραδόσεων, με νέα συστήματα για ανάλυση δεδομένων, με νέα ψηφιακά προϊόντα.

Στην αναδιοργάνωση του δικτύου και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Καθολικής Υπηρεσίας, με νέα μοντέλα καταστημάτων.

Και τέλος, στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας, με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

4η Πτυχή:

Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας, με τη συμμετοχή των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.Αρμόδιο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου, την υλοποίηση του αντικειμένου του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, είναι το Συμβούλιο Ρευστότητας, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ