Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021
x

AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο Σταμάτης Αγγελόπουλος μιλάει στη Voria για τους στόχους και τις δυνατότητες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος - Γιατί να το επιλέξουν οι υποψήφιοι.

Ο αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και υπεύθυνος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος μιλάει στη Voria.gr για τους στόχους και τις δυνατότητες του πανεπιστημίου. Συγχρόνως εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν κάθε λόγο να επιλέξουν τις σχολές και τα τμήματα του ΔΙΠΑΕ για τις σπουδές τους.

Κύριε Αγγελόπουλε, ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου;

Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης και προσανατολισμού ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου είναι η συνεχής επιδίωξη της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, με τη χρήση της ψηφιακότητας σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του. Στη νέα τάξη πραγμάτων που επιτάσσει η  ψηφιακή εποχή, τα σύγχρονα Πανεπιστήμια οφείλουν να αναλάβουν ένα πιο λειτουργικό  και αναπτυξιακό ρόλο, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στην έρευνα και διδασκαλία και τολμώντας να εισάγουν νέα διεπιστημονικά αντικείμενα που προωθούν την ανάπτυξη της καινοτομίας και τον παραγωγικό διάλογο μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, που αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποτελεί πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, εφαρμόζοντας διδακτική και μαθησιακή καινοτομία. Τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να ανταποκρίνονται με επιτυχία και να διαμορφώνουν ενεργά τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Τόσο η διαδικασία της μάθησης όσο και η διοικητική υποστήριξη όλων των λειτουργιών θα πρέπει να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό, διαδραστικό και ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα είναι σε θέση να υπηρετεί άριστα τη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία και να προσαρμόζεται επιτυχώς στις εκάστοτε νέες ανάγκες. Αδιαμφισβήτητα, βασικός στόχος είναι η ανάδειξη σε όλες τις εκφάνσεις και λειτουργίες του σύγχρονου Πανεπιστημίου της φοιτητοκεντρικής προσέγγισής του, με τη χρήση όλων των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου σε μαθησιακό αλλά και σε επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να επιδιώκει την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν όλα τα αναγκαία εχέγγυα να ανταπεξέλθουν και να προσαρμόζονται αέναα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω νέων εφοδίων και γνώσεων που μπορούν να προσλάβουν με την παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Παράλληλα, οφείλει να παρέχει συνεχή στήριξη στους φοιτητές και αποφοίτους του, για την επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων, με συνεχή υποστήριξη και τη δέουσα προετοιμασία μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης, ώστε να δύνανται να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Στόχος να αναλάβουν ως σύγχρονοι πολίτες υπεύθυνους ρόλους και θέσεις στο ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, καθιστάμενοι πολίτες του κόσμου.

Σαφώς, δεν πρέπει να αγνοηθεί ο σημαίνων ρόλος του σύγχρονου Πανεπιστημίου που αφορά στη μεταλαμπάδευση της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της κοινωνίας, της αγοράς και της σύγχρονης βιομηχανίας. Η εφαρμοσμένη έρευνα που διοχετεύεται στους παραγωγικούς φορείς μέσω των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας των Πανεπιστημίων καλείται να βελτιστοποιήσει την παραγωγή και να εισάγει καινοτόμες λύσεις, αξιοποιήσιμες από τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς κλάδους, συμβάλλοντας δραστικά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, ανακόπτοντας το “brain drain” που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Τουτέστιν, ο προσανατολισμός και η προσήλωση του ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην εφαρμογή του τρίπτυχου της αριστείας στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, συμβάλλει στη γόνιμη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με τα Κέντρα έρευνας, την αγορά εργασίας και την κοινωνία, τα θετικά αποτελέσματα της οποίας αντικατοπτρίζονται στην οικονομία και την κοινωνία, βελτιώνοντας σημαντικά μεσο-μακροπρόθεσμα τους δείκτες ανάπτυξης και ευημερίας.

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό τοπίο της χώρας ποιοι είναι οι στόχοι του ΔΙΠΑΕ; 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ως το πρώτο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που παρείχε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών ήδη από το 2008, αποτέλεσε το best practice για την εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων και την εισδοχή φοιτητών από το εξωτερικό, οι οποίοι αποφοίτησαν από τα μεταπτυχιακά του προγράμματα και αποτέλεσαν τον καλύτερο πρεσβευτή του, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχοντας ήδη αποκτήσει αυτήν την υπερδωδεκαετή εμπειρία, το ΔΙΠΑΕ εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση κατ’ αρχήν στη διεθνοποίησή του και τη διασύνδεσή του με αλλοδαπά Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα μέσω της σύναψης μνημονίων συνεργασίας. Επίσης, στην εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων έρευνας και διδασκαλίας, αλλά  και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση με τους παραγωγικούς φορείς και την αγορά εργασίας. Το ΔΙΠΑΕ έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, με στοχευόμενη στρατηγική διεθνοποίησης, ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και των παρεχομένων υπηρεσιών του, αξιοποιώντας την πολυετή και επιτυχή εμπειρία της λειτουργίας των αγγλόφωνων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό, εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση καλλιεργεί ευνοϊκές συνθήκες για πραγματοποίηση σύγχρονων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, εισάγοντας διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα και καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας που αφουγκράζονται τις σύγχρονες ανάγκες. Τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ παρέχουν μία ευρύτατη επιλογή γνωστικών αντικειμένων, που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες, παρουσιάζοντας επίσης σε ορισμένα αντικείμενα και εγγύτητα με την παραγωγική λειτουργία και τις τοπικές κοινωνίες, ενόψει της διάρθρωσης του Πανεπιστημίου σε περισσότερες πόλεις και αντίστοιχα campuses. Επίσης, η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς και Οργανισμούς των περιοχών, όπου έχουν χωροθετηθεί οι εγκαταστάσεις του, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και παροχής προστιθέμενης αξίας στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου με εξωστρεφείς ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, σε  θέματα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης συμβάλλει δραστικά στην ανάπτυξη νέων ταλαντούχων στελεχών, που έχουν τα αναγκαία εφόδια να κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του ΔΙΠΑΕ, οι στρατηγικοί του στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

➢Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ανάπτυξη και Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

➢Ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος- «Green Deal».

➢Ενίσχυση του ρόλου του ΔΙΠΑΕ ως ανταγωνιστικού και καινοτόμου εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την δημιουργία και ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ και ΜΠΣ) προσανατολισμένων στις ανάγκες της Αγοράς.

➢Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της προσέλκυσης νέων ερευνητών, της διατμηματικής έρευνας και των προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού και νέων επιστημόνων, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων. Προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς.

➢Αύξηση της εξωστρέφειας του ΔΙΠΑΕ μέσω της διεθνοποίησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ανάπτυξης συνεργασιών με Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα αλλά και την τοπική κοινωνία. Δημιουργία μιας διεθνούς και πολυσυλλεκτικής φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

➢Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ποια είναι η προοπτική και ποια η δυναμική που έδωσε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος η ενσωμάτωση των τμημάτων των ΤΕΙ από την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία;

Η συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έλαβε χώρα δυνάμει του Νόμου 4610/2019, με την απορρόφηση -μέσω διαδικασιών συνεργειών- του πρώην Αλεξάνδρειου  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κ.Μ.) και του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.). Το έδρα του ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και διασυνδέεται με διοικητικές υπηρεσίες σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις. Στην παρούσα φάση φοιτούν 55.000 φοιτητές και στελεχώνεται από 400 μέλη ΔΕΠ. Το ΔΙΠΑΕ μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο, έχοντας υιοθετήσει επιτυχώς τις απαιτούμενες δράσεις ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας παράλληλα τη σημαντική εμπειρία της πολυετούς λειτουργίας των αγγλόφωνων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του. Παράλληλα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην σημερινή του μορφή βασίζεται και αξιοποιεί την πλούσια και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία των παλαιών Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, ενώ διαθέτει τη δυνατότητα αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της προσαρμογής των Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών των νέων Τμημάτων του στις σύγχρονες αντιλήψεις εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις επικρατούσες διεθνώς επιστημονικές τάσεις. Ειδικότερα, το ΔΙΠΑΕ στοχεύει στην αξιοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής εμπειρίας που διαθέτει, όσο και της ποιότητας της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, ανιχνεύοντας τις νέες ανάγκες και τάσεις της κοινωνίας, με στόχο τη συστηματική καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας και την έγκαιρη επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών.

Ειδικότερα, στο επίπεδο της εκπαίδευσης το ΔΙΠΑΕ επιδιώκει την ανάληψη δράσεων, όπως:

➢Προσέλκυση φοιτητών και διδασκόντων υψηλού επιπέδου από όλον τον κόσμο.

➢Ιχνηλάτηση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. Ενίσχυση του συστήματος των παρακολούθησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, αλλά και της καταγραφής των νέων αναγκών και τάσεων της αγοράς εργασίας με στόχο τη συστηματική καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας, την έγκαιρη επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών.

➢Παροχή διεπιστημονικών και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

➢Διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη νέων ερευνητών ειδικά μέσω των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών, με παράλληλη ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων αλλά και των Προγραμμάτων Σπουδών.

➢Ενίσχυση της διεθνοποίησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αποτελεσματική κινητικότητα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, των Φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

➢Στοχευμένη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλους τους κύκλους σπουδών.

➢Σύνδεση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

➢Ανάπτυξη του κλάδου της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό Τομέα με παράλληλη αξιοποίηση των υποδομών του Αγροκτήματος του ΔΙΠΑΕ.  

Το ΔΙΠΑΕ καθημερινά εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες για ενδυνάμωση των επαφών του με την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη διασύνδεση του μέσω της λειτουργίας των αγγλόφωνων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Η ενεργός συμμετοχή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ισχυρά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναμένεται να ενδυναμώσει την ερευνητική και εκπαιδευτική του δραστηριότητα μέσω της ανταλλαγής καθηγητών, τεχνογνωσίας, ιδεών αλλά και καλών διδακτικών και ερευνητικών πρακτικών και την ανάπτυξη στοχευμένων συμπράξεων σε ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Το ΔΙΠΑΕ στοχεύει στην προσέλκυση φοιτητών και διδασκόντων υψηλού επιπέδου από όλον τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης, η Διοίκηση του ΔΙΠΑΕ δραστηριοποιείται  στην προσέγγιση Αμερικανικών Πανεπιστημίων, ώστε να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμες συνέργειες, όπως η εκπόνηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή φοιτητών από χώρες του εξωτερικού σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα μας, οι «ανταλλαγές» φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας, καθώς και σε άλλες μορφές ακαδημαϊκής  και ερευνητικής συνεργασίας.

Πώς αξιοποιεί το ΔΙΠΑΕ την γεωγραφική του πολυδιάσπαση; Πρόκειται για πλεονέκτημα ή για μειονέκτημα;

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και διαθέτει Τμήματα και Παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Κατερίνη, Έδεσσα, Κιλκίς και Διδυμότειχο. Αποτελείται συνολικά από 7 Σχολές και 33 Τμήματα που κατανέμονται σε πανεπιστημιουπόλεις στις παραπάνω περιοχές. Αιχμή του δόρατος του ΔΙΠΑΕ αποτελεί το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο απαρτίζεται από δύο Σχολές (School of Humanities, Social Sciences and Economics και School of Science & Technology), όπου παρέχονται 24 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα, σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και σε Επιστήμες Τεχνολογίας.

Η γεωγραφική κατανομή των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ είναι γεγονός ότι αποτελεί πρόκληση από πλευράς κυρίως διοικητικής διάρθρωσης και εναρμόνισης διαδικασιών. Τα θέματα αυτά όμως είναι αντιμετωπίσιμα μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών διαδικασιών και ενεργειών ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών του Πανεπιστημίου. Χαρακτηριστικό επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του λογισμικού rescom.  

Στρατηγικό στόχο και βασική προτεραιότητα του ΔΙΠΑΕ αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών του. Επιδίωξη είναι η εξοικονόμηση των ανθρωποωρών, η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βέλτιστη λειτουργία των διαθέσιμων τεχνολογικών υποδομών.  Στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εντάσσεται και η ενοποίηση και εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), με στόχο την συνεχή παρακολούθηση όλων των δεικτών ποιότητας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη στοχευμένη επικαιροποίηση, ανατροφοδότηση και βελτίωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ σε δύο Περιφέρειες (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), παρέχει δυνατότητες αξιοποίησης πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο τη  βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών εργαστηρίων και  υποδομών, καθώς και την σύνδεση της επιστημονικής έρευνας και των αποφοίτων με τις τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το ΔΙΠΑΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας, καθώς παρέχει προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών όπου έχουν χωροθετηθεί οι εγκαταστάσεις του. Μέσω των προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του ενισχύεται η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με δομές που συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της πραγματικής περιφερειακής οικονομίας.

Οι δύο δύσκολες λόγω κορωνοϊού χρονιές, η περσινή και η φετινή, πώς επηρέασαν τη δουλειά στο πανεπιστήμιο; Φτάνει η τηλεκπαίδευση;

Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος εντάσσεται μεταξύ των στόχων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος παράγει επωφελές για την κοινωνία έργο μέσα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του  αποτύπωμα σε Τομείς όπως η υγεία, η διατροφή, το περιβάλλον κλπ. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς.

Η ανταπόκριση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα που επέβαλε η επέλαση της πανδημίας του COVID-19, κατέδειξε τα γρήγορα αντανακλαστικά του και απέδειξε ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ακολουθώντας ένα σύγχρονο φοιτητοκεντρικό μοντέλο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Από την πρώτη στιγμή έγινε προσαρμογή όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΙΠΑΕ σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, ενώ ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, βάσει των πρωτοκόλλων που έχουν θεσπιστεί από τον ΕΟΔΥ, για την προστασία φοιτητών και προσωπικού.

Είναι σαφές ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία διαφέρει από τη δια ζώσης διδασκαλία, κατά την οποία ένας καθηγητής συνδιαλέγεται και αλληλεπιδρά με μια ομάδα φοιτητών που βρίσκονται συγκεντρωμένοι την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος, αξιοποιώντας επιστημονικά όργανα. Στην εκπαίδευση από απόσταση, ο καθηγητής και οι φοιτητές του δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή, ενώ η πληροφορία μπορεί να «επικοινωνηθεί» ακόμη και σε διαφορετικούς χρόνους, με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Φυσικά η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εμφανίζει αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής σε Τμήματα με τεχνολογικό χαρακτήρα ή σε Τμήματα της Σχολής επιστημών υγείας. Παρόλα αυτά το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αξιοποιώντας την εμπειρία από την «εξ’ αποστάσεως» λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που διαθέτει, κατάφερε άμεσα να εναρμονιστεί πλήρως μέσω της προσαρμογή του στις δράσεις ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, κερδίζοντας το στοίχημα.

Ως καθηγητής, αλλά και ως μέλος της διοίκησης του ΔΙΠΑΕ, τι θα λέγατε στους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, ώστε να επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους κάποιο τμήμα του ΔΙΠΑΕ;

Λειτουργώντας στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος χαράσσει μια νέα πορεία για μια «νέα παιδεία», ώστε οι πτυχιούχοι μας να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Τα ολοκληρωμένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών και η υλοποίησή τους από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, αποτελούν κύριο μέλημα του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου οι φοιτητές μας να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και της πολύπλοκης κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας.

Απευθυνόμενος στους υποψήφιους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα έλεγα ότι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σπουδές αντάξιες των πνευματικών τους αναζητήσεων, οι οποίες θα εμπνεύσουν τις φιλοδοξίες και τα εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα, παρέχοντάς τους τα αναγκαία εχέγγυα να διαμορφώσουν με εξαίρετο τρόπο τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Είμαι βέβαιος, ότι η φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιό μας θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία ζωής.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ