Κυριακή 14 Αυγούστου 2022
x

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

Ο δήμος διενεργεί διεθνή διαγωνισμό για να εγκαταστήσει συστήματα περιορισμού των διαρροών και απωλειών νερού από το αρδευτικό δίκτυο.

Συστήματα τηλεμετρίας, προκειμένου να περιοριστούν οι διαρροές και απώλειες και να εξοικονομηθεί νερό και ενέργεια από την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εγκαθιστά ο δήμος Βόλβης.

Η διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άρχισε και είναι προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του δημάρχου, Διαμαντή Λιάμα, τα συστήματα που θα εγκατασταθούν είναι:

1. Ένα σύστημα αυτοματισμού και τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού δικτύου άρδευσης που περιλαμβάνει:

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 22 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου δήμου Βόλβης.

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ).

-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών Αγρο-μετεωρολογικών Σταθμών δικτύου.

2. Ο ΚΣΕ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα και εφαρμογές:

-Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

-Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός κατάλληλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας, την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων για ένα ορθολογικότερο σύστημα άρδευσης.

3. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Άρδευσης (ΤΣΕΑ) με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

4. Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δικαιούχου.

5. Εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικαιούχου κατά το διάστημα της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές, στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ. της προμήθειας, καθώς και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ