Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
x

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΒΕ ΜΕ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου υπεφράγη η συμφωνία που αφορά την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα στα γραφεία το Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος η Γενική Γραμματεία Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒΕ.

Το πρωτόκολλο υπεγράφη από τους κκ Γιάννη Μπράχου, Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Κυριάκου Λουφάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ και επισφραγίστηκε από την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου ενώ αφορά την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

Ο κ. Κατρούγκαλος επισήμανε τον το σημαντικό ρόλο της οικονομικής διπλωματίας για την προώθηση πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταθερά με συνεχή αναπτυξιακή πορεία και με κύριους μοχλούς την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια.

Ο σκοπός του εν λόγω μνημονίου αφορά στη συστηματική συνεργασία στο πλαίσιο άσκησης του θεσμικού ρόλου της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και του ΣΕΒΕ, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ανάληψης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς επιχειρηματικότητας, εδραιώνοντας έτσι και θεσμικά τη μεταξύ τους συνεργασία.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει τέσσερις τομείς συνεργασίας οι οποίοι συνοψίζονται παρακάτω:

1.   Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

2.   Ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα: α) για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές-στόχους, β) για το συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών, γ) για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα,

3.   Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ, για παράδειγμα μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος ΣΕΒΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών,

4.   Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή /και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και του ΣΕΒΕ για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες αλλά και διερευνώντας νέες.

«H Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το κλειδί της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας με την σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της στα λιμάνια, την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου και τους ενεργειακούς δρόμους που χαράσσονται» τόνισε ο κ. Μπράχος.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Κυριάκος Λουφάκης είπε πως με τη συμφωνία δίνεται η ευκαιρία να δομηθεί μία διαχρονική συνεργασία μεταξύ ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ και ΣΕΒΕ, στόχος της οποίας θα είναι η ευρύτερη ανάπτυξη του εξαγωγικού επιχειρείν της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών και δράσεων.

«Ο ΣΕΒΕ, ως ο μεγαλύτερος εξαγωγικός φορέας της χώρας πανελλαδικής εμβέλειας με σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, προσδοκά σε μία στενή συνεργασία, η οποία θα συντελέσει στην ενίσχυση της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και συνεπακόλουθα στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας», κατέληξε ο κ. Λουφάκης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ