Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Οι μετρούμενες τιμές συγκέντρωσης και για τους τρεις ρύπους που εξετάσθηκαν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις 11 έως τις 30 Μαρτίου.

Σημαντικά έχει επηρεαστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα λόγω των μέτρων για το κορωνοϊό, αφού η ραγδαία μείωση της κυκλοφορίας και ειδικά των αυτοκινήτων έχει χαμηλώσει σε μεγάλο βαθμό τους δείκτες των αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφηκαν από τους τρεις σταθμούς, οι μετρούμενες τιμές συγκέντρωσης και για τους τρεις ρύπους που εξετάσθηκαν έχουν επηρεαστεί σημαντικά  το χρονικό διάστημα του 2020 που ελήφθησαν  τα περιοριστικά μέτρα, λόγω του covid 19, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης τριετίας.

Για το διοξείδιο του αζώτου για τους σταθμούς κυκλοφορίας ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων 31,36% και 23,45% αντίστοιχα, ενώ για τον περιαστικό σταθμό της ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ, μείωση 1,22%. Είναι εμφανές πως η μείωση της κυκλοφορίας έχει επηρεάσει περισσότερο τις μετρούμενες συγκεντρώσεις στους σταθμούς του κέντρου, οι οποίοι και καταγράφουν διαχρονικά υπερβάσεις των οριακών τιμών, οι οποίες οφείλονται στην κυκλοφορία. Σε αντιδιαστολή, ο περιαστικός σταθμός Γεωπονική, ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από την κυκλοφορία, εμφανίζει και πολύ χαμηλότερη μείωση.

Παρ΄ όλη τη σημαντική μείωση, η μετρούμενη συγκέντρωση στο σταθμό κυκλοφορίας  ΠΑΤΗΣΙΩΝ (που είναι διαχρονικά ο πιο επιβαρυμένος σταθμός του κέντρου), για το μέχρι τώρα χρονικό διάστημα από τη λήψη των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, δεν χαρακτηρίζεται ως «χαμηλή» με βάση τα όρια και το δείκτη για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Για τα ΑΣ10 για το σταθμό κυκλοφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 22,32%, ενώ για τα ΑΣ2,5 η μείωση ήταν 10,53%.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι το χρονικό διάστημα  11.3 έως και 30.3 της τριετίας είναι του ΒΒΑ τομέα, ενώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2020 του ΒΑ τομέα. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις κατεύθυνσης ανέμων, διαχρονικά παρατηρούνται μικρότερες τιμές συγκεντρώσεων, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που παρατηρούνται με ανέμους του νότιου τομέα.

Η μέγιστη μέση τιμή ταχύτητας ανέμου για το χρονικό διάστημα  11.3 έως και 30.3 της τριετίας ήταν 3,9m/sec ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν 4,4m/sec, και στις δυο περιπτώσεις ΒΑ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ