Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
x

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Η απογραφή κτηρίων διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, η απογραφή κτηρίων 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση σχετικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας.

Σκοπός της απογραφής κτηρίων είναι η καταγραφή του συνόλου των κτηρίων της Ελλάδας και η συλλογή στοιχείων για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ο αριθμός των ορόφων, τα υλικά κατασκευής, η χρήση ή ο προορισμός χρήσης τους, η περίοδος κατασκευής, η προσβασιμότητα σε αυτά Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ο αριθμός ανελκυστήρων, κ.ά.

Η απογραφή κτηρίων διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών που θα ακολουθήσει από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο 2021 (το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών 2021 είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).

Κατά τη διάρκεια της απογραφής κτηρίων, διαπιστευμένοι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται όλα τα κτήρια του δήμου μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και καταγράφουν, για κάθε ένα ξεχωριστά, τα χαρακτηριστικά του συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνεται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές αφής (tablet), ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιείται και ο γεωχωρικός εντοπισμός των κτηρίων με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1799 της Επιτροπής).

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ (Τομεάρχες) επικοινωνούν με ιδιοκτήτη ή ένοικο της κατοικίας ή του κτηρίου, ή τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά κάθε κτηρίου. Οι ερευνητές (Τομεάρχες) φέρουν ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Στα στοιχεία της απογραφής κτηρίων στηρίζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις πολιτικές υποδομών, μεταφορών, ενέργειας και εν γένει τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται στοιχεία για την ιδιοκτησία, το εμβαδόν, τυχόν παραβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας κ.λπ. που αφορούν στα απογραφόμενα κτήρια.

«Παρακαλούνται όλοι οι δημότες και οι επαγγελματίες που εργάζονται στο δήμο μας να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τα στελέχη της απογραφής, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου.

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την απογραφή κτηρίων 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς:
Τηλ.: 2313.313 125 ή να απευθύνονται στο e-mail: gt.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ