Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
x

ΡΕΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΗΔΗ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 2020

Οι εξαγωγές στην Ελλάδα στο α' πεντάμηνο 2021 κατέγραψαν μεταβολή σχεδόν ισόποση με τη μείωση που σημείωσαν στο σύνολο του 2020 (ήτοι 3,1 δισ. ευρώ)

Σημαντική αύξηση κατά 3 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α' πεντάμηνο του 2021, μεταβολή σχεδόν ισόποση με τη μείωση που σημείωσαν στο σύνολο του 2020 (ήτοι 3,1 δισ. ευρώ). Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, η εν λόγω επίδοση αποτελεί ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές. Πιο αναλυτικά, η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και τον Μάιο του 2021, καθώς σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.089,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή, 51,1%, και διαμορφώθηκαν σε 3.224,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.134,3 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2020. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψαν και οι εισαγωγές καθώς από 3.297,2 εκατ. ευρώ πέρυσι ανήλθαν σε 4.897,8 εκατ. ευρώ φέτος με την αύξησή τους να διαμορφώνεται σε 1.600,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 48,5%. Το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα 1.673,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 510,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 43,9% συγκριτικά με τον Μάιο του 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Μαϊ 21

Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

3.224,0

2.134,3

1.089,7

51,1%

Εισαγωγές

4.897,8

3.297,2

1.600,6

48,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.673,8

-1.162,9

-510,9

43,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


 

Σύμφωνα πάντα με τον ΣΕΒΕ, θετική εικόνα παρουσιάζουν οι εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας ακόμη και αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, καθώς από €1.756,8 εκατ. το Μάιο του 2020, ανήλθαν σε €2.221,7 το Μάιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε 26,5%, ήτοι €464,9 εκατ. Παρόμοια πορεία είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €937,9 εκατ., δηλαδή 33,2% και διαμορφώθηκαν σε €3.760,6 εκατ. έναντι €2.822,7 εκατ. πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €473,0 εκατ. (ήτοι 44,4%) και ανήλθε σε €1.538,9 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Μαϊ 21

Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

2.221,7

1.756,8

464,9

26,5%

Εισαγωγές

3.760,6

2.822,7

937,9

33,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.538,9

-1.065,9

-473,0

44,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια ΤάσηΕξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές σε επίπεδο πεντάμηνου, παρατηρείται μία σημαντική βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2021, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €15.201,0 εκατ. έναντι €12.233,6 στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 με την αύξηση να ανέρχεται σε €2.967,4 εκατ., δηλαδή 24,3%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν και αυτές κατά €3.736,5 εκατ., δηλαδή 18,9% και από €19.733,5 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν στο ποσό των €23.470,0 εκατ. φέτος, ενώ αντίστοιχα ανοδική πορεία κατέγραψε και το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο από €7.499,9 εκατ. ανήλθε σε €8.269,0 εκατ. στο α' πεντάμηνο του 2021, μία αύξηση της τάξης του 10,3%, δηλαδή €769,1 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €1.832,7 εκατ., δηλαδή 19,4% στο α' πεντάμηνο 2021 και ανήλθαν σε €11.300,1 εκατ. έναντι €9.467,4 εκατ. πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €18.223,5 εκατ. φέτος έναντι €15.524,1 εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά 17,4%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Μαϊ 21

Ιαν-Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Εξαγωγές

15.201,0

12.233,6

2.967,4

24,3%

Εισαγωγές

23.470,0

19.733,5

3.736,5

18,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-8.269,0

-7.499,9

-769,1

10,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις εξαγωγικές επιδόσεις των επιμέρους κλάδων, καθώς όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν άνοδο εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα. Πιο αναλυτικά, αύξηση κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€350,7 εκατ., δηλαδή 17,4%), τα χημικά (€366,0 εκατ., δηλαδή 18,4%), τα τρόφιμα (€220,1 εκατ., δηλαδή 10,5%), τα μηχανήματα-οχήματα (€279,8 εκατ., δηλαδή 24,0%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€163,3 εκατ., δηλαδή 17,9%), οι πρώτες ύλες (€250,8 εκατ., δηλαδή 51,9%), τα ποτά και καπνά (€59,8 εκατ., δηλαδή 18,8%), τα λίπη και έλαια (€72,7 εκατ., δηλαδή 27,9%), και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€1,5 εκατ., δηλαδή 0,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαϊ 21

Ιαν-Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Πετρελαιοειδή

3.935,9

2.708,1

1.227,8

45,3%

Βιομηχανικά

2.366,3

2.015,6

350,7

17,4%

Χημικά

2.353,0

1.987,0

366,0

18,4%

Τρόφιμα

2.317,2

2.097,1

220,1

10,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.447,1

1.167,3

279,8

24,0%

Διάφ. Βιομηχανικά

1.076,2

912,9

163,3

17,9%

Πρώτες Ύλες

733,9

483,1

250,8

51,9%

Ποτά-Καπνά

378,3

318,5

59,8

18,8%

Λίπη-Έλαια

333,1

260,4

72,7

27,9%

Μη ταξινομημένα

197,1

195,6

1,5

0,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

11.202,2

9.457,7

1.744,5

18,4%

Σύνολο*

15.138,1

12.165,8

2.972,3

24,4%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 21

Μαϊ 20

Διαφορά 21/20

ΕΤ 21/20

Τρόφιμα

468,5

412,8

55,7

13,5%

Χημικά

413,3

402,4

10,9

2,7%

Βιομηχανικά

473,9

365,2

108,7

29,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

330,3

230,2

100,1

43,5%

Διάφ. Βιομηχανικά

208,1

150,3

57,8

38,5%

Πρώτες Ύλες

119,6

74,7

44,9

60,1%

Ποτά-Καπνά

79,8

63,7

16,1

25,3%

Λίπη-Έλαια

83,6

33,0

50,6

153,3%

Μη ταξινομημένα

39,0

36,3

2,7

7,4%

Πετρελαιοειδή

1.007,8

297,1

710,7

239,2%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή*

2.216,1

1.768,5

447,6

25,3%

Σύνολο*

3.223,9

2.065,6

1.158,3

56,1%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2020/2021Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων για το α' πεντάμηνο 2021, από τα περίπου €15,2 δις των εξαγωγών, τα €8,2 δις -που αντιστοιχούν στο 54,2% του συνόλου- αποστέλλονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), ενώ τα υπόλοιπα €7 δις -που αντιστοιχούν στο 45,8% του συνόλου- αποστέλλονται σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το ενδοκοινοτικό εμπόριο έχει μερίδιο 66,4% επί του συνόλου και οι Τρίτες Χώρες 33,6% επί του συνόλου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ