Τρίτη 17 Μαΐου 2022
x

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Η υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 10 έως 20 Αυγούστου 2021, από την υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε έξι καταστήματα, από τα οποία σε δύο επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε:

Στην Καβάλα

⦁ σε καφέ μπαρ, η μη έκδοση δώδεκα (12) αποδείξεων αξίας 69,50 ευρώ και να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και έτερος εκτός ωραρίου εργασίας,

⦁ σε καφέ μπαρ, η μη έκδοση τριάντα (30) αποδείξεων αξίας 286 ευρώ και να απασχολούνται δύο (2) εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

⦁ σε αναψυκτήριο, να απασχολούνται δύο (2) εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και ένας εκτός ωραρίου εργασίας.

Στη Θεσσαλονίκη

⦁ σε αναψυκτήριο, να απασχολούνται τρεις (3) εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

⦁ σε καφετέρια, να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και εφτά (7) εκτός ωραρίου εργασίας,

⦁ σε καφέ- σνακ μπαρ, η μη έκδοση πέντε (5) αποδείξεων αξίας 74,50 ευρώ και να απασχολούνται τρεις (3) εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ