Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Καθήκοντα Προέδρου Επιτροπής Επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναλαμβάνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της Oesterreichische Nationalbank.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης τον Σεπτέμβριο του 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ