Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022
x

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ

Εκπόνηση μελετών οι οποίες αφορούν την περιοχή της Νέας Ελβετίας όπου πρόκειται να λειτουργήσει ο τερματικός Σταθμός Μετεπιβίβασης του μετρό

Υπεγράφη σήμερα η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου Θεσσαλονίκης, για την ολοκλήρωση ενός συνόλου μελετών για τη δημιουργία ενός μεγάλου συγκοινωνιακού «κόμβου» στην περιοχή της Νέας Ελβετίας και του τερματικού σταθμού της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο κ. Πάρις Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. και από τον ΟΣΕΘ ο Διευθύνων Σύμβουλος του κ. Γιάννης Τόσκας. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε και το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κυρία Φ. Παπαγεωργίου.

Αντικείμενό της είναι η εκπόνηση μιας σειράς μελετών οι οποίες αφορούν την περιοχή της Νέας Ελβετίας όπου πρόκειται να λειτουργήσει ο τερματικός Σταθμός Μετεπιβίβασης του μετρό. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 235.600 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).

Ο ΟΣΕΘ ολοκληρώνει σύντομα τις απαιτούμενες μελέτες και οδικές συνδέσεις για τη δημιουργία και λειτουργία του Πολυτροπικού Τερματικού Χώρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στον τερματικό σταθμό ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ θα δημιουργηθεί Σταθμός Μετεπιβίβασης των λεωφορειακών γραμμών από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης, του μέσου σταθερής τροχιάς, των ΙΧ και μέσων βιώσιμης κινητικότητας. Στους χώρους υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλή πρόσβαση πεζών, κίνηση και στάθμευση ποδηλάτων, θέσεις ταξί και στάθμευσης μικρής διάρκειας για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Στο τραπέζι υπάρχει και πρόταση κατασκευή χώρου στάθμευσης οχημάτων (park and ride). Σημειώνεται ότι στον Πολυτροπικό Σταθμό Μετεπιβίβασης έχει προβλεφθεί και μελλοντική εγκατάσταση σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία και χώροι σταθμαρχείων.

Οι μελέτες οι οποίες θα εκπονηθούν (κάποιες ήδη έχουν προχωρήσει από τον ΟΣΕΘ σε σημαντικό βαθμό) αφορούν τα εξής:

Α. Μελέτες οδοποιίας συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες

- Απαιτούμενες κυκλοφοριακές διαμορφώσεις και ρυθμίσεις των υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων επί του Α/Κ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων και επί της οδού Παπαναστασίου στην περιοχή του προς διάνοιξη οδικού τμήματος της οδού Μιχ. Ψελλού

- Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Νέας Ελβετίας για τις ανάγκες του ΣΜ λεωφορείων στην περιοχή της Νέας Ελβετίας

- Κυκλοφοριακή Μελέτη στην περιοχή της Νέας Ελβετίας για τις ανάγκες σχεδιασμού του Σταθμού Μετεπιβίβασης λεωφορείων.

- Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποιίας ισόπεδων κόμβων επί της οδού Μ Ψελλού (Α/Κ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων).

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας ισόπεδων κόμβων επί της οδού Μ Ψελλού (Α/Κ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων) και επικαιροποίηση Μελέτης Οδοποιίας της οδού Μ. Ψελλού.

- Οριστική μελέτη οδοποιίας ισόπεδου κόμβου επί των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Μ. Ψελλού.

- Μελέτη Σήμανσης-Ασφάλισης ισόπεδων κόμβων επί της οδού Μιχ. Ψελλού (Α/Κ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων) και του προς διάνοιξη τμήματος της οδού Μ. Ψελλού.

- Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης ισόπεδου κόμβου επί των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Μιχ. Ψελλού.

- Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακής Διαμόρφωσης Σ.Μ Νέας Ελβετίας.

Β. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

- Οριστική μελέτη φωτισμού (ηλεκτρομηχανολογικών) ισόπεδων κόμβων Μιχ. Ψελλού (Α/Κ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων) και Μιχ. Ψελλού - Παπαναστασίου, επικαιροποίηση Η/Μ της οδού Μιχ. Ψελλού και μελέτη φωτεινής σηματοδότησης.

- Οριστική μελέτη οδοφωτισμού της περιμετρικής οδού διέλευσης λεωφορείων του ΣΜ καθώς και μελέτη ηλεκτροφωτισμού της πλατείας αυτού. Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη τροφοδοσίας σταθμών ηλεκτροφόρτισης λεωφορείων ΣΜ Ν. Ελβετίας.

Γ. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

ü Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη τεσσάρων πασσαλότοιχων για την αντιστήριξη των υφιστάμενων πρανών των επιχωμάτων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων για τη διαμόρφωση των κόμβων σύνδεσης της οδού Μ. Ψελλού με τους κλάδους του ανισόπεδου κόμβου.

ü Οριστική Γεωτεχνική μελέτη βελτίωσης/εξυγίανσης εδάφους, κατασκευής ΣΕΟ και οδοστρωμάτων, επιχωμάτων, της υπό διάνοιξη οδού Μιχ. Ψελλού και του Σταθμού Μετεπιβίβασης στη Νέα Ελβετία καθώς και περιμετρικού τοιχίου για την αντιπλημμυρική προστασία του ΣΜ.

ü Εκτέλεση προγράμματος Γεωερευνητικών εργασιών για την μελέτη εξυγίανσης κατά μήκος του αδιάνοικτου τμήματος της οδού Μιχ. Ψελλού και του ΣΜ Ν. Ελβετίας.

ü Οριστική γεωτεχνική μελέτη επέκτασης υφιστάμενου πασσαλότοιχου νότιας πρόσβασης του Σταθμού Νέα Ελβετία, εξαιτίας της διαμόρφωσης της οδού Μιχ. Ψελλού.

Δ. Μελέτες Υδραυλικών Έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων

ü Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Κηφισιάς.

ü Οριστική Υδραυλική Μελέτη του δικτύου ομβρίων για τους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους επί της οδού Μιχ. Ψελλού και του ανισόπεδου κόμβου της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, τον ισόπεδο κόμβο επί των οδών Παπαναστασίου και Μιχ. Ψελλού και το οδικό τμήμα της Μιχ. Ψελλού που περιλαμβάνεται μεταξύ των ανωτέρω κόμβων.

ü Οριστική υδραυλική μελέτη του Σταθμού Μετεπιβίβασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στον τερματικό Σταθμό της Νέας Ελβετίας.

Ε. Μελέτες Τοπογραφίας

ü Επικαιροποίηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης - Εφαρμογή Ρυμοτομίας - Κτηματολογίου

ΣΤ. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων

ü Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου ΣΜ.

Ζ. Μελέτες ρυμοτομίας

Αφορά μελέτη τροποποίησης ρυμοτομίας για την κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της οδού Μιχ. Ψελλού και μελέτη χωροθέτησης σταθμού μετεπιβίβασης στη Νέα Ελβετία
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ