Κυριακή 25 Ιουλίου 2021
x

ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται βάσει του τρόπου αμοιβής του εργαζόμενου, του μισθού ή του ημερομισθίου του - Δείτε το ποσό που δικαιούστε.

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και συγκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στην περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί, μπορεί να το καταβάλει νωρίτερα, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία αυτή.

Το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται βάσει του τρόπου αμοιβής του εργαζόμενου, του μισθού ή του ημερομισθίου του.

Ως χρονική περίοδος που λαμβάνεται υπόψη είναι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Αν ένας μισθωτός εργάζεται για όλο αυτό το διάστημα, δικαιούται το μισό μηναίο μισθό του, διαφορετικά το δώρο δίνεται αναλογικά.

Αν αμείβεται με ημερομίσθιο δικαιούται 15 ημερομίσθια.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Δείτε ΕΔΩ το πόσο που δικαιούστε.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ