Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
x

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ

Η ΠΟΦΕΕ ζητά από τον υπουργό Ανάπτυξης μεταφορά της προθεσμίας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ΑΕ,ΕΠΕ και ΙΚΕ με καταληκτική ημερομηνία 30 Οκτώβρη

Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ κατέθεσε σήμερα προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Αναλυτικότερα, σημειώνεται, αρχικά ότι τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) είχαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων ή Συνέλευση των Εταίρων κατά το έτος 2020 – με απώτατη ημερομηνία την 10η ημέρα του Σεπτεμβρίου από το κλείσιμο της χρήσης. Ωστόσο με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020, παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικώνΓενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Η ΠΟΦΕΕ ζητά από τον υπουργό Ανάπτυξης πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 61 του ν. 4722/2020, για τη μεταφορά των προθεσμιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα περιλαμβάνει όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και συγκεκριμένα τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τα παραπάνω την 30η Οκτωβρίου 2021.

Ο λόγος για το αίτημα αυτό οφείλεται στο ασφυκτικά επιβαρυμμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, των Λογιστών – Φοροτεχνικών με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων καθώς και δεκάδων άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων, τακτικών και έκτακτων (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, αναστολές εργασίας και κυρίως η νέα εφαρμογή arogi.gov.gr)
Τ

έλος, στο αίτημα της προς τον κ. γεωργιάδη, η ΠΟΦΕΕ σημειώνει ότι στην περίπτωση της επιβεβλημένης μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων για τις 30 Σεπτεμβρίου, η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να επιμετρά τον χρόνο της απώτατης προθεσμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, οπότε η προθεσμία αυτή θα πρέπει να καθοριστεί η 19η Νοεμβρίου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ