Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022
x

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ CITYZEN - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την αστική γεωργία.

Σε συμμετοχή στην Εβδομάδα Παρουσίασης των Καλών Πρακτικών (https://www.interregeurope.eu/cityzen/events/event/4547/cityzen-good-practices-week) του έργου «CityZen» - «Ενίσχυση των καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας» καλεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2021 (2-3 pm CET) όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την αστική γεωργία, ομαδοποιημένες σε τέσσερις θεματικές συνεδρίες οι οποίες θα επικεντρώνονται στη δυνατότητα μεταφοράς των καλών πρακτικών στις περιφέρειες.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

Educational urban farming activities 28.06., 2-3 pm CEST

Educational farm RhineMain (GER) - https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5189/educational-farm-rhinemain        

- A. Gram (Department for Rural Areas [ALR]), A. Koenecke (RhineMain Regionalpark)                                                            

School garden Cristobal Colon (ES)

https://www.interregeurope.eu/cityzen/news/news-article/10932/urban-farming-improves-climate-resilience/

Neighbourhood pocket park Svolou (GR) -

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4995/svolou-s-neighbourhood-pocket-park/

- P. Chatzinakos                                         

Civil initiatives in urban farming 29.06., 2-3 pm CEST

Participatory & Solidarity City Gardens Sofia (BG)

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5028/urban-gardening-sofia-for-participatory-and-solidarity-city-gardens/

Community urban farming Beja (PT)

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5087/urban-farming-in-beja/

- F. Duarte (IrRADIARE), Municipality of Beja

Community garden KIPOS3 (GR)-

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5003/kipos3/

- E. Gavriilidou
Communication tools to promote urban farming activities 30.06., 2-3 pm CEST

Digital map of suitable terrains, Sofia (BG)

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4705/digital-map-of-city-areas-suitable-for-urban-agriculture/

- D. Nikolova (Sofiaplan)

Farm stations RhineMain (GER)

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5156/regionalpark-farm-stations/

- A. Gram (Department for Rural Areas [ALR]), A. Koenecke (RhineMain Regionalpark)

Transfer network: Urban agriculture for resilient cities (GR)

https://urbact.eu/rurban

- N. Varsami

Business 01.07., 2-3 pm CEST

Market for urban farmers Santo Amaro (PT)

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5088/santo-amaro-s-market/

- F. Duarte & C. Morgado (IrRADIARE), Municipality of Beja

Food lab for entrepreneurs (ES)

Με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των θεματικών συνεδριών οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPw_sR-I1MMzBwn4iOwKGqjtHD2ZzINFfpgSng69aOX4ZJ3g/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο CityZen, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/cityzen/
ή να επικοινωνήσετε με τους:
κ. Ιωάννη Σπάνδο ( i.spandos@rdfcm.gr)
κα. Παρασκευή Τσιμήτρη cityzen@rdfcm.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ