Δευτέρα 23 Μαΐου 2022
x

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΑ 3,10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Οι μέτοχοι της Παρευξείνιας Τράπεζας αποφασίζουν αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου στα 3,10 δισ. ευρώ από τα 2,29 δισ. που είναι σήμερα.

Την αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της τράπεζας  στα 3,10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τώρα αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα  το Συμβούλιο Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης της Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ), σε συνέχεια της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την περίοδο 2021-2030 που εγκρίθηκε στις αρχές του έτους.

Η νέα εγγραφή  αποτελεί συνέχεια της αύξησης του εγκεκριμένου κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε το 2007 και του πρώτου γύρου εγγραφών που εγκρίθηκε  και ολοκληρώθηκε το 2018. Η εγγραφή καλύπτει το 70% του υπάρχοντος εγκεκριμένου αλλά μη εγγεγραμμένου κεφαλαίου και αφήνει διαθέσιμο το 10% του συνολικού εγκεκριμένου κεφαλαίου των  3,45 δισ. ευρώ, για μεταγενέστερη εγγραφή, πιθανώς και από νέους μετόχους της Τράπεζας.

Το καταβεβλημένο μέρος του πρόσφατα εγγεγραμμένου κεφαλαίου θα είναι 30%, με το 70% να παραμένει καταβλητέο (collable)- σύμφωνα με την υπάρχουσα κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα της νέας εγγραφής, η Τράπεζα θα λάβει επιπλέον κεφάλαιο 244,96 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο στα 931,51 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Παρευξείνια Τράπεζα να εκπληρώσει τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί  στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική 2021-2030 και α να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θα ενισχύσει, επίσης,  την ικανότητα αντιμετώπισης  κρίσεων, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη συνάφειά της προς τους μετόχους της.

Η διαδικασία εγγραφής θα έχει οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022 και οι μέτοχοι της Τράπεζας  θα πραγματοποιήσουν τις πληρωμές  σε οκτώ δόσεις μεταξύ 2023 και 2030.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ