Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
x

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το πλήρες επίδομα θέρμανσης χορηγήθηκε τον περασμένο μήνα σε 600.000 δικαιούχους ενώ μέχρι τέλος του μήνα παρατείνεται η αγορά πετρελαίου

Παράταση για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης δίνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα επισημαίνεται πως στις 30 Δεκεμβρίου του 2019 χορηγήθηκε το επίδομα θέρμανσης σε 600.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση.

Αναλυτικά:

Με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 1404/2019 (ΦΕΚ Β' 4216/19.11.2019), χορηγήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2019, το πλήρες επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση (οι αιτήσεις υποβάλλονταν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019).

Η χορήγηση αυτή έγινε υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του ανωτέρου επιδόματος, έως 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε διαφορετική περίπτωση θα βεβαιωνόταν επιστροφή ποσού ύστερα από διασταύρωση που θα έκανε η ΑΑΔΕ μέχρι 31 Μαρτίου.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση παρατείνει την υποχρέωση αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, κατά ένα μήνα, έως 31 Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα, μεταφέρεται κατά 1 μήνα αργότερα η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2020.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ