Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο οδηγός που παρουσιάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμπεριέχει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που πρέπει να αποφεύγει να εφαρμόζει.

Οδηγό για τα θέματα του ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με στόχο την ενίσχυσή τους στην ελληνική αγορά που απαριθμούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και ένα σημαντικό κομμάτι της προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία παρουσιάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ).

Ο Οδηγός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εμπεριέχει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ΜμΕ τόσο σχετικά με τις πρακτικές τις οποίες πρέπει να αποφεύγει να εφαρμόζει στην αγορά, αλλά επίσης και υπό την οπτική της προφύλαξής της από πρακτικές που μπορεί η ίδια να βιώνει από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να την επηρεάζουν. Σκοπός του Οδηγού είναι να ενισχύσει τις ΜμΕ εντός της ψηφιακής οικονομίας παρέχοντας παραδείγματα με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές που ενδέχεται αντιμετωπίζουν στην αγορά και τις οποίες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

Ο Οδηγός καλύπτει τρεις (3) ουσιαστικές ενότητες σχετικά με τη λειτουργία του νομοθετικού πλαισίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό οι οποίες αφορούν:

    τις συμπράξεις (συμφωνίες) μεταξύ ανταγωνιστών
    τη συμμετοχή μιας ΜμΕ σε ένα δίκτυο διανομής
    τη σχέση μεταξύ μιας ΜμΕ με μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην αγορά και ζητήματα καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης

Περαιτέρω ο Οδηγός καλύπτει δύο (2) ενότητες, οι οποίες αφορούν τα ζητήματα "ανανέωσης της αγοράς", δηλαδή τις διάφορες διαδικασίες τις οποίες μπορεί να εκκινήσει (ή ήδη έχει) η ΕΑ για την εξέλιξη των συνθηκών ανταγωνισμού εντός της ελληνικής αγοράς και παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η κάθε ΜμΕ μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος, ο Οδηγός παρουσιάζει τις ποινές και τα πρόστιμα τα οποία επαπειλούνται σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού και τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ΜμΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τον Οδηγό πατώντας ΕΔΩ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ