Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
x

Ο ΟΒΟΛΟΣ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Το νέο λογότυπο συντίθεται από τετράγωνο σήμα, από ακρωνύμιο και από την επωνυμία της «Ανεξάρτητης Αρχής» σε μπλε χρώμα - Γιατί οβολός

Στη δημοσιότητα δόθηκε το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο, από την 1η Ιανουαρίου 2017, θα συνοδεύει όλα τα έγραφα της Αρχής. Το λογότυπο φιλοτεχνήθηκε από τη Luminous Design Group, πολυβραβευμένη εταιρεία με 15ετή παρουσία στο χώρο του σχεδίου.

Το νέο λογότυπο συντίθεται από τετράγωνο σήμα, από ακρωνύμιο και από την επωνυμία της «Ανεξάρτητης Αρχής» σε μπλε χρώμα. Το σήμα αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο μπλε χρώματος και από έξι γραμμές λευκού χρώματος, που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του τετραγώνου και τέμνονται μεταξύ τους. δεξιά του τετράγωνου σήματος αναγράφονται στο επάνω μέρος το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επωνυμίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Α.Α.Δ.Ε.» και στο κάτω μέρος, ολογράφως, η επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Σύμφωνα με τη ΓΓΔΕ, το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχεδιάστηκε με στόχο «να τονίσει τις αρχές και αξίες που πρεσβεύει και από τις οποίες διέπεται η ΑΑΔΕ: Διαφάνεια, Δικαιοσύνη, Αξιοκρατία, Λογοδοσία, Διαρκής Βελτίωση και Εξωστρέφεια είναι οι έξι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής και οι οποίες νοηματοδοτούν το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο νέος Οργανισμός».

Έργο που, όπως αναφέρει η Γραμματεία, αναλύεται σε έξι μεγάλους στόχους: τη φορολογική συμμόρφωση, τη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την προστασία της δημόσιας υγείας και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της νέας Αρχής.

«Σχεδιαστικά, όλες οι επιμέρους αξίες μας συναντώνται σε ένα σημείο, το οποίο συμβολίζει τη δύναμη που αναδεικνύεται από τη συγκέντρωση αυτή και σηματοδοτεί την ανεξαρτησία της Αρχής. Έτσι, επιχειρείται να αναδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η συγκέντρωση διαφορετικών μεγεθών και ο επιμερισμός τους σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το σημείο συνένωσης όλων αυτών οδηγεί σε αναφορά στην κοινή προσπάθεια της Φορολογικής Διοίκησης και των πολιτών μέσω και του προσωπικού υστερήματος των τελευταίων. Το σημείο συνάντησης των αρχών και αξιών μας είναι ταυτόχρονα και το σημείο αφετηρίας των κατευθύνσεων που καθορίζουν το έργο μας. Η δύναμη της συγκέντρωσης των αρχών μας αντανακλάται στην επιμονή με την οποία θα ακολουθήσουμε τους στόχους μας», σημειώνει η ΓΓΔΕ.

Γιατί οβολός

Εικαστικά, το σχέδιο που επιλέχθηκε για το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει αναφορά στον αρχαίο οβολό. Η λέξη οβολός προέρχεται από το σχήμα των πρώτων νομισμάτων, τα οποία ήταν μακρόστενες μεταλλικές βέργες (ενώ παρέμεινε κι όταν τα νομίσματα απέκτησαν στρογγυλή μορφή). Αποτελούσε το νόμισμα με τη μικρότερη ονομαστική αξία, ενώ έξι οβολοί ήταν νόμισμα μεγαλύτερης αξίας. «Η συνεισφορά των πολιτών με τον οβολό τους παραπέμπει στη συνεισφορά όλων- μεγαλύτερη ή μικρότερη- για το κοινό καλό», εξηγεί η Γραμματεία.

«Το λογότυπο της ΑΑΔΕ δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αφήγηση μιας ιστορίας, που λιτά και χωρίς φλυαρία, εκφράζει μια καινούρια Αρχή κι ένα σύστημα αξιών αποδοτικό και λειτουργικό... Μιας ιστορίας, που ξεκινάει από την καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα και φτάνει στο σήμερα, και από εδώ στο αύριο, στο οποίο θέλουμε να πορευτούμε με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αδιαπραγμάτευτες αρχές μας», διευκρινίζει, καταλήγοντας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ