Πέμπτη 6 Μαΐου 2021
x

ΝΕΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων για την εκτέλεση εργασίας δύνανται να εκδίδονται από σήμερα - Ισχύουν για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων ημερών.

Από σήμερα 8/4/2021 δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων για την εκτέλεση εργασίας, οι οποίες μπορούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ενημερώνει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι βεβαιώσεις κίνησης που θα εκδίδονται μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 8/4/2021 έως και 30/4/2021, έχουν λήξη ισχύος την 30/4/2021.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,

β) τηλεργασία και

γ) νόμιμη άδεια.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ