Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021
x

ΜΠΙΛΛΙΑΣ: ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγράφει τις μείζονες παρεμβάσεις για να επιτευχθεί η ενοποίηση της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης

Μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός, ένα «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο», και ένας φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, είναι οι μείζονες παρεμβάσεις που μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν, προκειμένου το όραμα για μια ενιαία παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα, υποστηρίζει στη συνέντευξή του στη Voria.gr ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Πάρις Μπίλλιας.

Ο κ. Μπίλλιας επισημαίνει μάλιστα τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο – σημαία για τη Θεσσαλονίκη, που θα αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες και το στρατηγικό πλεονέκτημα της πόλης, σηματοδοτώντας τη Θεσσαλονίκη του αύριο.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί κρίσιμο το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου project (με πολλαπλά οικονομικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, τουριστικά και κοινωνικά οφέλη) και σημειώνει ως πιο κρίσιμη άμεση παρέμβαση την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασυνέχειας και της ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο από το ρέμα του Δενδροποτάμου, μέσω ενός προγράμματος συνολικής εξυγίανσης του δυτικού παράκτιου μετώπου της πόλης.

-Είναι εφικτή η δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου στη Θεσσαλονίκη, που να υπερβαίνει τα όρια της διαδρομής Λιμάνι – Καλαμαριά; Και από άποψη τεχνική, αλλά και οικονομική.

«Φυσικά και είναι εφικτή η δημιουργία ενός παραλιακού μετώπου που να ξεκινά από το Καλοχώρι και να φτάνει ως το Αγγελοχώρι. Αρκεί να το υιοθετήσει η τοπική κοινωνία και να το αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση με την δέουσα σοβαρότητα, υπηρετώντας το με τον απαιτούμενο μακροχρόνιο σχεδιασμό. Για την επιτυχία του στόχου απαιτείται:

· η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου που θα καθορίζει τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, ο χρονικός προγραμματισμός τους που θα υπερβαίνει την πενταετία και θα αγγίζει τη δεκαετία, η προσέγγιση του κόστους των παρεμβάσεων και πιθανές πηγές χρηματοδότησης,
· η συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με διάρκεια που θα ξεπερνά τον βίο μιας αυτοδιοικητικής θητείας,
· η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που γειτνιάζει με το παραλιακό μέτωπο,
· και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων».

- Ποιες παρεμβάσεις θεωρεί το Επιμελητήριο κρίσιμες και πιο άμεσες για να βελτιωθεί η εικόνα του παραλιακού μετώπου;

«Η εξυγίανση της περιοχής του δυτικού παράκτιου μετώπου είναι η πρώτη προτεραιότητα, για αυτό απαιτούνται δράσεις και έργα που θα στοχεύουν στην προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος (αποκατάσταση ρεμάτων και υγροτόπων, σταθεροποίηση του εδάφους, ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ενίσχυση παράκτιου αναχώματος) μέχρι τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών. Κομβικό ρόλο για την αντιμετώπιση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος της περιοχής θα παίξει το έργο της αποκατάστασης και διευθέτησης του ρέματος Δενδροποτάμου με το οποίο αφενός θα περιοριστεί η ανεξέλεγκτη ροή αποβλήτων από βιομηχανίες που καταλήγουν στην ήδη επιβαρημένη από λύματα θαλάσσια περιοχή και αφετέρου θα ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής».

-Η παραλία είναι άμεσα συνδεμένη και με την ποιότητα του Θερμαϊκού κόλπου, ο οποίος όμως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρύπανσης και προστασίας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέτει το ζήτημα του Θερμαϊκού διαχρονικά στις κυβερνήσεις εν όψει ΔΕΘ, στο ετήσιο υπόμνημά του. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα;

«Στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου εδρεύουν και δραστηριοποιούνται πολλοί δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας φορέας διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεταιρισμοί αλιέων και οστρακοκαλλιεργητών, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και σύλλογοι. Αρκετοί από τους δημόσιους φορείς έχουν την ευθύνη για επιμέρους θέματα σχετικά με την παρακολούθηση και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων, δράσεων και χρήσεων στο Θερμαϊκό κόλπο και στην χερσαία παράκτια περιοχή του, όπως είναι τα λιμενικά και παράκτια έργα, η αλιεία και η διακίνηση των αλιευμάτων και οστρακοειδών, η ποιότητα των νερών, η θαλάσσια ρύπανση και τα έργα αντιρύπανσης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην παράκτια χερσαία ζώνη, κ.α. Όμως δεν υπάρχει κανενός είδους συντονιστικό όργανο, άλλα ούτε και υλοποιείται κάποιο συνολικό σχέδιο διαχείρισης έστω και από άλλο δημόσιο φορέα ή οργανισμό. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εδώ και δέκα περίπου χρόνια έχει προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης και της προστασίας του Θερμαϊκού την δημιουργία φορέα διαχείρισης.

Η σημερινή κατάσταση του Θερμαϊκού κόλπου, αν και βελτιωμένη συγκριτικά με το παρελθόν, εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά και ποικίλα προβλήματα. Η αναγκαιότητα συντονισμένης δράσης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αειφορική προστασία και διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου, είναι προφανής και έχει γίνει σήμερα αποδεκτή από τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα των θεμάτων που η συντονισμένη αυτή δράση οφείλει να αντιμετωπίσει, την πολυάριθμη νομοθεσία, την ανταγωνιστικότητα των χρήσεων και των χρηστών, η δημιουργία φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού κόλπου είναι πρόδηλη».

-Είναι δυνατός ο ενιαίος σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουμε μόνο αποσπασματικές παρεμβάσεις στα διοικητικά όρια κάθε δήμου, για μια έκταση, η οποία διατρέχει έξι δήμους;

«Για να γίνει εφικτός ο ενιαίος σχεδιασμός απαιτείται η συνεργασία των παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα επιτρέψει την ασφαλή σχεδίαση και ολοκλήρωση του παραλιακού μετώπου. Η θεσμική θωράκιση του μεγαλόπνοου εγχειρήματος μπορεί να είναι η εκπόνηση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Το Ειδικό Χωρικό θα προσδιορίζει τα δεδομένα των έργων, μελετών και ρυθμίσεων για τον χωρικό σχεδιασμό των περιοχών ανεξάρτητα των διοικητικών ορίων με στόχο την ανάπτυξη έργων μητροπολιτικής κλίμακας. Η θεσμική κάλυψη και προστασία που παρέχει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο λόγω της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής του θεώρησης και της έγκρισής του με Π.Δ., καθιστά απόλυτα ασφαλή την υλοποίηση του οράματος.

Την πρωτοβουλία της διαδικασίας εκπόνησής του πρέπει να την αναλάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την έγκρισή του, όλες οι απαιτούμενες μελέτες θα εγκρίνονται σε τοπικό επίπεδο γεγονός που καθιστά αμεσότερη την διαδικασία υλοποίησής του. Με την υλοποίηση των έργων και την αναπτυξιακή δυναμική θα προκύψουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη που θα αλλάξουν την εικόνα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη νέα Μητροπολιτική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ