Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
x

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Το πρόγραμμα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, πλην όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη δημόσια διοίκηση από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται σε εργαζόμενους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) και πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mpm@uom.edu.gr ή στη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΑΜΑΚ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ