Τετάρτη 12 Μαΐου 2021
x

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δικαιούχοι, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, είναι επιχειρήσεις που επλήγησαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο ως και τον Δεκέμβριο 2020

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα πρέπει οι δικαιούχοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myBusinessSupport που αναμένεται να ανοίξει άμεσα.

Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 τις επιχειρήσεις που επλήγησαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο ως και τον Δεκέμβριο 2020 και συγκεκριμένα:

α) Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση μόνον των εξής κατηγοριών:

– επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

– επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ