Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 11 ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Στόχος των έργων θα είναι η στήριξη και η διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας για το θέμα του κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe), το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027. Στόχος των έργων θα είναι η στήριξη και η διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας για το θέμα του κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του.

Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού και συμβάλλει στη συνολική δράση της επιτροπής για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού και των παραλλαγών του. Εντάσσεται στο νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας υπό την ονομασία εκκολαπτήριο HERA.

Τα 11 έργα του καταλόγου περιλαμβάνουν 312 ερευνητικές ομάδες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και 38 ομάδες από 23 χώρες εκτός της Ε.Ε. Η επίτροπος Καινοτομίας, Ερευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αναλάβει ισχυρή δράση για την καταπολέμηση της κρίσης του κορωνοϊού. Σήμερα εντείνουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των απειλών που συνιστούν οι παραλλαγές του κορωνοϊού. Στηρίζοντας αυτά τα νέα ερευνητικά έργα και ενισχύοντας και ιδρύοντας σχετικές ερευνητικές υποδομές, συνεχίζουμε να καταπολεμούμε την πανδημία και να προετοιμαζόμαστε για τις μελλοντικές απειλές».

Τα περισσότερα έργα θα στηρίξουν κλινικές δοκιμές για νέες θεραπείες και εμβόλια, καθώς και την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ομάδων και δικτύων για τον κορωνοϊό, πέραν των συνόρων της Ευρώπης, δημιουργώντας διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Αλλα έργα θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν την πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές που παρέχουν υπηρεσίες ή που χρειάζονται για την ανταλλαγή δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης και ερευνητικών πόρων μεταξύ των ερευνητών, ώστε να καταστεί δυνατή η έρευνα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και των παραλλαγών του. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που είναι ήδη ενεργές, όπως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων για τον κορωνοϊό COVID-19 και οι σχετικές ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές βιοεπιστημών.

Οι κοινοπραξίες που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν στο πλαίσιο άλλων σχετικών πρωτοβουλιών και έργων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη των ερευνητικών προσπαθειών. Θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να προβλέπει και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις μελλοντικές πανδημίες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ