Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
x

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΒΕΘ ΚΑΙ ΟΒΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο του μνημονίου προβλέπεται η πρόσβαση επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη αλλά και κοινές δράσεις.

Η άμεση δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και η διασύνδεσή του με την οικονομική παραγωγή και παράλληλα η ανάπτυξη συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης στην περιφέρεια, αποτελεί το επιστέγασμα του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Το μνημόνιο υπογράφτηκε σήμερα ανάμεσα στον Ά Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη και στον Γενικό Διευθυντή του ΟΒΙ, κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

Στο πλαίσιο του μνημονίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η συνεργασία των δύο φορέων για την προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη κοινών δράσεων, η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων σχετιζόμενων με την καινοτομία και τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ΕΒΕΘ και ΟΒΙ εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στους ευρύτερους τομείς της αύξησης της αποτελεσματικότητας της προστασίας βιομηχανικών δικαιωμάτων, της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της διάχυσης γνώσης, της επιχειρηματικότητας και προστασίας των αποτελεσμάτων της καινοτομικής δραστηριότητας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ