Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
x

ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Με αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους λογαριασμούς τους θα επιβραβεύονται οι οφειλέτες που εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις χρεών προς την εφορία.

Περισσότερες από 32.000 κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του έτους σε οφειλέτες του Δημοσίου από την ΑΑΔΕ, ενώ συνολικά αναγκαστικά μέτρα έχουν ληφθεί για 1.364.388 φορολογουμένους που χρωστούν στην εφορία ποσά άνω των 500 ευρώ.

Ολοι αυτοί, εφόσον έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, διασφαλίζουν ότι σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα μείνει στον λογαριασμό τους δεν είναι μικρότερο των 1.250 ευρώ. Εφόσον στους λογαριασμούς κατατίθενται χρηματικά ποσά άνω των 1.250 ευρώ κατάσχονται από την εφορία για να αποπληρωθεί το χρέος τους, ενώ την ίδια στιγμή έχει δοθεί εντολή σε λογιστήρια των εταιρειών που πιθανόν να εργάζονται ή ακόμα και σε ενοικιαστές να αποδίδουν τα χρήματα στο ελληνικό Δημόσιο.

Ωστόσο, από το 2023 ο ακατάσχετος λογαριασμός των 1.250 ευρώ σταδιακά μπορεί να αυξηθεί και εφόσον οι οφειλέτες του Δημοσίου είναι συνεπείς στις δόσεις τους μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους. Αυτό θα συμβεί με την ενεργοποίηση του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού, κάτι που σημαίνει τη σταδιακή αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού έπειτα από κατάσχεση.

• Πώς θα λειτουργεί ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός:

1. Φορολογούμενος ο οποίος έχει υποστεί κατάσχεση θα πρέπει να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών και καταβάλλοντας τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

2. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5.

3. Οσο ο οφειλέτης είναι συνεπής ο συντελεστής θα αυξάνεται. Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση, εξοφλώντας για παράδειγμα 5 δόσεις των 500 ευρώ, μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8 αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ. Ειδικότερα:

• Στην περίπτωση που κάποιος έχει χρέη 10.200 ευρώ και ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών αποπληρώνοντας την οφειλή του σε 12 δόσεις. Το ποσό που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 850 ευρώ τον μήνα. Το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 ευρώ θα ανέλθει στα 2.550 ευρώ (850Χ3). Οσο πληρώνει κανονικά τις δόσεις του τόσο θα αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής και κατ’ επέκταση το ακατάσχετο όριο. Στις τελευταίες δόσεις, για παράδειγμα στη 10η δόση, ο πολλαπλασιαστής θα φθάνει το 4,5 και το ακατάσχετο στα 3.825 ευρώ.

4. Τα όρια του ακατάσχετου αποφασίζονται κάθε μήνα. Ισχύουν για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνονται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

5. Αν ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών (εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων), τότε χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Σημειώνεται ότι ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός αφορά έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:

α) Εχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

β) Εχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα δύο δόσεις.

γ) Για τα φυσικά πρόσωπα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για τη δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Στην περίπτωση που το χρέος αποπληρωθεί νωρίτερα, η εφορία οφείλει να προχωρήσει σε επανυπολογισμό της οφειλής αφαιρώντας τους μη δεδουλευμένους τόκους.

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανήλθε σε 4.744.758, εκ των οποίων η φορολογική διοίκηση μπορεί να λάβει μέτρα για 1.957.739 φορολογουμένους. Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που ελήφθησαν το έτος 2021 από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα ανήλθε σε 253.083 (με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων –τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.– να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, 90,9%). Για την πραγματοποίηση της κατάσχεσης ακολουθούνται σήμερα τα παρακάτω «βήματα»:

1. Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ., ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).

2. Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.).

Πηγή: Καθημερινή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ