Τρίτη 24 Μαΐου 2022
x

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS: ΚΑΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ

Κατά τους εισαγγελείς, οι αναφορές και αιτιάσεις των προστατευόμενων μαρτύρων δεν βρίσκουν έρεισμα στο υλικό που συγκέντρωσαν.

Κανένα στοιχείο που να οδηγεί σε τέλεση αξιόποινης πράξης στην υπόθεση της Novartis δεν εντοπίστηκε από την έρευνα που διενεργήθηκε για τους πρώην υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο, σύμφωνα με τους οικονομικούς Εισαγγελείς που χειρίστηκαν την πολυετή έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις διατάξεις που εξέδωσαν οι εισαγγελείς για τα δύο τελευταία πολιτικά πρόσωπα που ελέγχθηκαν για τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας , αναφέρουν ότι σε βάρος των κκ Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο δεν προέκυψε «καμία ένδειξη περί της τέλεσης αξιόποινης πράξης» .

Αναλύοντας τα δεδομένα που αξιολόγησαν οι εισαγγελικοί λειτουργοί, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά τον νυν υπουργό Ανάπτυξης από το αποδεικτικό υλικό δεν προέκυψαν πράξεις ή παραλείψεις του κ. Γεωργιάδη «που να δύνανται να συσχετιστούν με πιθανή πράξη παθητικής δωροδοκίας- δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων». Ακολούθως αναφέρουν πως δεν προέκυψαν οικονομικές συναλλαγές ή νομιμοποίηση εσόδου προερχόμενου από την τέλεση παράνομης πράξης. Επίσης, κρίνουν ότι δεν προκύπτει ευνοϊκή μεταχείριση της ελεγχόμενης εταιρείας ή βλάβη συμφερόντων ανταγωνιστριών προς αυτήν φαρμακοβιομηχανιών ενώ τονίζουν πως σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του πρώην υπουργού Υγείας δεν αποδεικνύει άτομο που έχει δωροδοκηθεί και που επιχειρεί να ικανοποιήσει τα συμφέροντα της εταιρείας.

Σχετικά με τον κ. Αβραμόπουλο οι εισαγγελείς αναφέρουν πως αναλύθηκαν τα οικονομικά δεδομένα του ελεγχόμενου, από τα οποία δεν προέκυψαν πιστώσεις που να προέρχονται είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα που να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νovartis. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί εισαγγελείς αποφάνθηκαν ότι για τον πρώην υπουργό δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας-δωροληψίας πολιτικών αξιωματούχων και αυτού της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά τους εισαγγελείς, οι αναφορές και αιτιάσεις των προστατευόμενων μαρτύρων δεν βρίσκουν έρεισμα στο υλικό που συγκέντρωσαν και έλεγξαν στο πλαίσιο της έρευνας τους για τα δύο πολιτικά πρόσωπα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ