Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
x

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το έργο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης και είναι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Στην υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/ Π.Δ.Μ.», προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης.

Το έργο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης. Προβλέπονται εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00 μ., άρση καταπτώσεων καθώς και καθαρισμός πρανών και ανοιχτών εκσκαφών.

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων από το κατάστρωμα της οδού, μέσω τεχνικών, σε φυσικό αποδέκτη.

Το έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και ο χρόνος περαίωσης του είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Η αντιπλημμυρική προστασία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, με σκοπό την οδική ασφάλεια των χρηστών του, είναι ένας από τους άξονες προτεραιότητας για την Περιφερειακή Αρχή», καταλήγει η ανακοίνωση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ