Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021
x

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 302 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Οι 302 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές - Ποιους κλάδους/ειδικότητες αφορούν - Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Την πρόσληψη 302 εκπαιδευτικών ως προσωρινοί αναπληρωτές (255 στην Α/θμια και 47 προς τη Β/θμια Εκπ/ση), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Οι προσλαμβανόμενοι, διευκρινίζει το υπουργείο, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε ΔΥΕΠ, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο πίνακας των ονομάτων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ