Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
x

INTERLIFE: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας έχει διάρκεια πέντε έτη - Αναλυτικά τα μέλη του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ σε συνέχεια της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 16/06/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17/6/2021, ορίζοντας τις ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και εκλέγοντας με ομόφωνη απόφαση των μελών του, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη, ως αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη, όπως επισημαίνεται.

Οι ιδιότητες των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

 1.    Ιωάννης Βοτσαρίδης, εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 2.    Ευάγγελος Δρυμπέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Αντιπρόεδρος

 3.    Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, εκτελεστικό μέλος, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

 4.    Γεωργία Βοτσαρίδου, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

 5.    Αθανάσιος Πρόιος,  εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

 6.    Ευαγγελία Μηντζιώρη, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

 7.    Δημήτριος Παπαδόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

 8.    Πασχαλίνα Γούτα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

 9.    Στυλιανή Αλεξανδρή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας έχει διάρκεια 5 έτη.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 16.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.interlife.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ