Σάββατο 2 Ιουλίου 2022
x

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΑΠΘ ΚΑΙ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τα Πανεπιστήμια, μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις νέες εργασιακές απαιτήσεις και ανάγκες.

Η σύνδεση της επιμόρφωσης με την απασχόληση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων που υποβοηθούν και ενισχύουν την αγορά εργασίας είναι ο στόχος της Ημερίδας που συνδιοργανώνουν τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρες 18:00-20:30, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας με δεδομένες τις αλματώδεις αλλαγές που έχουν επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η πανδημία αλλά και η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και φορέων. Ποιες είναι οι δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει το ανθρώπινο δυναμικό εταιρειών και φορέων για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα; Ποιος ο ρόλος των Πανεπιστημίων, ως φορέων Διά Βίου Μάθησης, στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων;

Τα Πανεπιστήμια, μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις νέες εργασιακές απαιτήσεις και ανάγκες. Αξιοποιώντας αφενός το έμπειρο και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό τους και αφετέρου τα δεδομένα των παραγωγικών φορέων, καλούνται να μετουσιώσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν από το σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που θα οδηγήσουν στην προαγωγή της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τα δεδομένα της πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κατάσταση της απασχόλησης και τον εντοπισμό αναγκών επιμόρφωσης στην Κεντρική Μακεδονία, το ερευνητικό έργο που εκπονεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και οι αναδυόμενες τάσεις στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους βιομηχανικούς φορείς, διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη που αποτυπώνει επακριβώς τα θεματικά πεδία επιμόρφωσης που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και στη συνεχόμενη ανανέωση της γνώσης (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και φορέων».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο https://www.auth.gr/video/video-dia-vioy-mathisi-kai-agora-ergasias-st/
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ