Κυριακή 1 Αυγούστου 2021
x

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2017

Ειδική έκδοση ICAP: Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% ανερχόμενα σε 12,80 δισ. ευρώ το 2017

Τα αποτελέσματά τους βελτίωσαν σημαντικά οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες το 2017, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από ειδική έκδοση της ICAP.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% ανερχόμενα σε 12,80 δισ. ευρώ το 2017 (μεταβολή 2017/16: + 1,68 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 7,2 δισ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 25,8% έναντι του 2016.

Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου - 2017), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 90,8% ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περυσινής). Επίσης, αύξηση εμφάνισαν τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών (9,5%) όσο και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων (5,1%) το 2017.

Top 20 κερδοφόρων εταιρειών

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι σταθερά καθοριστική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2017) μερίδιο 50,9% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 37,2% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής: Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2017 όσο και το 2016. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία τόσο για το 2017 όσο και το 2016, ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (παρά τη μείωση των κερδών της κατά 13,6% το τελευταίο έτος). Σταθερή στη 2η θέση παρέμεινε και η ΔΕΗ ΑΕ εμφανίζοντας, ωστόσο, μικρή υποχώρηση των αντίστοιχων κερδών EBITDA (-2,7%). Στην τρίτη θέση παρέμειναν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, παρουσιάζοντας οριακή θετική μεταβολή των κερδών της (0,6%). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ.

Οι πλέον κερδοφόροι όμιλοι

Στο πλαίσιο της ειδικής έκδοσης της ICAP, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA. Αξίζει να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 44 όμιλοι διακρίνονται ανελλιπώς ως "Business Leaders in Greece", από το 2008 έως και το 2017. Από τους ενοποιημένους ισολογισμούς των ομίλων για την τελευταία χρήση, διαπιστώνεται ότι η εξέλιξη των αποτελεσμάτων των 200 ομίλων είναι ανάλογη με εκείνη των 500 εταιρειών της βασικής κατάταξης, αναδεικνύοντας και το 2017 σαν μία χρονιά σημαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 9,2% παράλληλα δε εντυπωσιακή είναι η αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος (42,6%) των ομίλων. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ το 2017. Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης διευρύνθηκε κατά 8,1%.

Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων επιβεβαιώνεται η καθοριστική συμμετοχή μιας μικρής ομάδας στο σύνολο, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 68,0% επί των συνολικών κερδών EBITDA, το 61,7% του συνολικού κύκλου εργασιών καθώς και το 66,6% των προ φόρου κερδών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2017. Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2017 ανεδείχθησαν οι εξής: ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, ΟΠΑΠ ΑΕ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ