Τρίτη 3 Αυγούστου 2021
x

ΟΙ ΔΥΟ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα γίνει αν η κατάσταση με τα υψηλά ελληνικά επιτόκια μονιμοποιηθεί; Πώς η Ελλάδα θα επιστρέψει κάποια στιγμή de factο στις αγορές;

Όσο τα επιτόκια με τα οποία – εν δυνάμει - δανείζεται η χώρα από τις αγορές παραμένουν στα σημερινά δυσθεώρητα ύψη, τόσο οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα παραμένουν εκτός τραπεζικού χρήματος. Κι αυτό γιατί θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το σημερινό υψηλό κόστος δανεισμού που καθιστά απαγορευτική κάθε προσέγγιση στο γκισέ.

Το πιθανότερο δε είναι ότι αυτό το απαγορευτικό, στο προσεχές μέλλον, θα γίνει ακόμα πιο σκληρό, για έναν εσωτερικό κι έναν εξωτερικό λόγο: α) τη διεθνή συγκυρία, που προκαλεί ανησυχία, κυρίως με τις εξελίξεις στην Ιταλία, αλλά και β) την ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο ανατροπής των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών στο πλαίσιο του τελευταίου προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία πρόκληση, κοινή είναι η αίσθηση στην Αθήνα ότι η επιστροφή του ελληνικού Δημοσίου στις χρηματοπιστωτικές αγορές με βιώσιμους όρους, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στοίχημα. Ενδεχομένως, όμως, να αποδειχθεί και στο δυσκολότερο. Από την άλλη όμως η υλοποίησή τους αποτελεί προϋπόθεση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Κι άρα, η επιστροφή τους στην χώρα γεγονός το οποίο θα βοηθήσει την ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά στον εξωγενή παράγοντα, το πιο ανησυχητικό όλων είναι ότι ενώ η Ρώμη δείχνει να μπαίνει σε μια φάση κανονικότητας, τα ελληνικά επιτόκια εξακολουθούν τις υψηλές πτήσεις. Και το κρίσιμο ερώτημα, που εύλογα γεννάται, είναι: Τι θα γίνει αν αυτή η κατάσταση μονιμοποιηθεί; Πώς η Ελλάδα θα επιστρέψει κάποια στιγμή de factο στις αγορές;
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ