Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
x

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ E-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλα τα ΑΕΙ θα διεξαχθούν μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ του ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Εκδόθηκε η κοινή απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλη Διγαλάκη για τον καθορισμό της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ, των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ, καθώς και των διευθυντών κλινικών, εργαστηρίων και μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ.

Οι διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλα τα ΑΕΙ θα διεξαχθούν μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία σε πολλές εκλογικές διαδικασίες στα πανεπιστήμια, όπως έδειξε η μαζική συμμετοχή των εκλογέων σε αυτές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το σύστημα ΖΕΥΣ διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και το απόρρητο της ψήφου, όπως έχει αποφανθεί οριστικά η απόφαση 519/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ