Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
x

ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η γιoρτή επιδιώκει την ενίσχυση και προβολή της προσπάθειας των ασθενών στο ευρύ κοινό αφετέρου δε, φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα προϊόντα.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου - Ψ.Ν.Θ.», Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στη γιορτή «Ελιάς & Λαδιού» που διοργανώνει η Μονάδα Πρασίνου, σε συνεργασία με το Γ.Ε.Π.Ε. & ΚΔ., την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:30μμ., στον "Πολυχώρο Πολιτισμού" του Γ.Ε.Π.Ε. & ΚΔ. - Ψ.Ν.Θ.

Η γιορτή έχει διττό σκοπό· αφενός μεν, επιδιώκει την ενίσχυση και προβολή της προσπάθειας των ασθενών στο ευρύ κοινό αφετέρου δε, φιλοδοξεί να παρουσιάσει τα προϊόντα, με παράλληλη γευστική δοκιμή αυτών, που καλλιεργούνται και παράγονται με τη συμμετοχή, επιμέλεια και προσωπική εργασία των επανενταξιακών ασθενών της Μονάδας Πρασίνου.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το μουσικό συγκρότημα «Εμείς κι Εσείς», στο οποίο συμμετέχουν επανενταξιακοί ασθενείς του φορέα.

Η Μονάδα Πρασίνου είναι μία από τις υπηρεσίες του Ψ.Ν.Θ. η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1997 με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Από την έναρξη της λειτουργία της έως σήμερα έχει αναπτύξει πολλές, πρωτοποριακές και καινοτόμες δραστηριότητες μέσω της υλοποίησης Οργανωμένων Προγραμμάτων Αποκατάστασης ψυχικά ασθενών, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και την προώθησή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Με τη διαχρονική στήριξη της Διοίκησης και την ενεργό συμμετοχή δημόσιων & ιδιωτικών φορέων, Συλλόγων και ιδιωτών, διευρύνει συνεχώς τους ορίζοντές της.

Σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας Πρασίνου είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στον τομέα της εργασίας.

Η στοχοθεσία των Οργανωμένων Προγραμμάτων Αποκατάστασης περιλαμβάνει:
• Την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου (φυσικό περιβάλλον και φροντίδα αυτού)
• Την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απέκτησαν
• Την υγιή ενασχόληση και επικοινωνία τους με άλλα άτομα και με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους
• Την εγκαθίδρυση και προαγωγή της ταυτότητάς τους, ως εργαζόμενους
• Την κινητοποίηση και κοινωνικοποίησή τους, γενικότερα
• Την απεξάρτησή των «ασθενών» από τον χώρο του Ψ.Ν.Θ., εφ’ όσον δε χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας που τους προσφέρει και την εξοικείωσή τους με την κοινότητα
• Την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και κατ’ επέκταση τον έλεγχο των υποτροπών
• Τη μείωση του κόστους νοσηλείας (έγκαιρη αναγνώριση υποτροπών = μειωμένος χρόνος νοσηλείας = γρηγορότερη επιστροφή στην εργασία = αποκατάσταση)
• Τη δημιουργία ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την αυξημένη δυνατότητα για προώθηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας και τέλος,
• Τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ