Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022
x

ΕΒΕΘ: ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Απολύτως θετικό το ΕΒΕΘ στην προωθούμενη μεταρρύθμιση για μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Καλοχωρίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης

Διασφάλιση των χωροταξικών συνθηκών λειτουργίας των εγκατεστημένων παραγωγικών μονάδων, καθώς και προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας τους, θα προσφέρει η μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Καλοχωρίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠE).

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του ως προς το αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να εκδοθεί ΚΥΑ, που καθορίζει τα όρια της ΑΒΣ Καλοχωρίου, ώστε αυτή στη συνέχεια να μετατραπεί σε ΕΠE, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, το ΕΒΕΘ συνυπέγραψε την σχετική επιστολή της ΠΚΜ κατά την παρουσίαση του αρχικού σταδίου του εγχειρήματος, που πραγματοποιήθηκε στις 28.07.2022.

Το ΕΒΕΘ θεωρεί ότι με τη μετατροπή της ΑΒΣ σε ΕΠΕ «επέρχεται ασφάλεια δικαίου ως προς την πιο απρόσκοπτη αδειοδότηση των υφισταμένων και των μελλοντικών εγκαταστάσεων μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και απομακρύνεται η “δαμόκλειος σπάθη” επαπειλουμένων μετεγκαταστάσεων».

Παράλληλα με την οργάνωση του ΕΠΕ, τη δημιουργία των αναγκαίων οδικών υποδομών, ικανών να δέχονται βαριά οχήματα, την κατασκευή των απαραίτητων αποχετευτικών έργων για την υποδοχή ομβρίων και λυμάτων, την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δικτύων, παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς τους, προσθέτει το Επιμελητήριο και συμπληρώνει:

«Οι εγκατεστημένες εντός του ΕΠΕ επιχειρήσεις θα ωφεληθούν επιπλέον από τη δυνατότητα αξιοποίησης νομοθετικά κατοχυρωμένων υψηλότερων συντελεστών δόμησης και κάλυψης, αλλά βέβαια θα συνεισφέρουν σε γη έως και 15% και σε χρήμα τα αναλογούντα σε αυτούς βάρη για την εξυγίανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3982/2011.

» Το ΕΒΕΘ θα συνεργαστεί με την Π.Κ.Μ. και τους μελετητές, ούτως ώστε οι επιβαρύνσεις αυτές να κατανεμηθούν με δίκαιο τρόπο και οι επιχειρήσεις να εξέλθουν πλήρως ωφελημένες».

Είναι δεδομένο ότι η εξυγίανση της περιοχής θα έχει ως αποτέλεσμα και ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι ώστε η ζώνη του Καλοχωρίου να αποτελέσει πρότυπο οργανωτικής συμβίωσης της μεταποίησης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αναφέρει το ΕΒΕΘ.

Καταλήγοντας το ΕΒΕΘ τονίζει ότι «αισθάνεται την ανάγκη να υπογραμμίσει ότι ο δρόμος που ξεκινάει με την υποβολή του αιτήματος μετατροπής είναι μακρύς και επίπονος. Ο οριστικός σχεδιασμός των τελικών παρεμβάσεων συναρτάται με την εύλογη συγκατάθεση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, που θα πρέπει να πληροφορούνται έγκυρα και έγκαιρα για τις σχετικές προτάσεις.

» Το ΕΒΕΘ θα συνδράμει αποφασιστικά στο έργο αυτό, η ολοκλήρωση του οποίου σε βάθος χρόνου θα διαμορφώσει μία εντελώς διαφορετική εικόνα ως προς την ελκυστικότητα της πόλης μας στην υποδοχή νέων επενδύσεων».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ