Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
x

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ - ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Με την προς δημοσίευση ΚΥΑ που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία αποσαφηνίζεται ο σκοπός των δομών, η λειτουργία και ο έλεγχός τους.

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΚΔΑΠ περιλαμβάνονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που ετοιμάζει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου με τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, συστήνεται ηλεκτρονική εφαρμογή την οποία θα διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ. ΑΕ και θα δηλώνεται πλέον σε πραγματικό χρόνο η άφιξη κάθε παιδιού στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ και η αποχώρησή του καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της δομής.

Με την προς δημοσίευση ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ο σκοπός των δομών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των μονοθεματικών δομών.

Τα ΚΔΑΠ, πλέον, οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες πολύπλευρης δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχουν κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων λειτουργίας των ΚΔΑΠ.

Ο έλεγχος των δομών θα γίνεται μέσω της υποβολής του εβδομαδιαίου προγράμματος στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί.

Επίσης:

- Εντάσσεται ως υποχρεωτική η ανάπτυξη δράσεων που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης όπως τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την περιβαλλοντική συνείδηση, την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και βίας.

- Προβλέπεται το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των δομών στο οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης και η δυνατότητα μεταβολής τους με ευέλικτη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

- Ρυθμίζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική απόσταση από οχλούσες δραστηριότητες για λόγους προστασίας της παιδικής ηλικίας.

- Προβλέπονται σαφείς προδιαγραφές προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία και βελτιώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των δομών με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

- Υιοθετούνται τα κοινωνικά κριτήρια του εκάστοτε τρέχοντος προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της ΕΕ για την ένταξη των παιδιών σε ΚΔΑΠ ως προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών σε κάθε συγκεκριμένη δομή με εξαίρεση τις δομές κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

- Πλέον του κοινωνικού συμβούλου της κάθε περιφέρειας προστίθεται επιτροπή καταλληλότητας στα όργανα ελέγχων με σαφή οριοθέτηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους.

- Εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων ΚΔΑΠ.

Ειδικότερα τα ΚΔΑΠ είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου.

Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους.

Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές που στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.

Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία. Φορέας λειτουργίας των ΚΔΑΠ δύναται να είναι ο οικείος πρωτοβάθμιος Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την αναθεώρησή της σε κτίρια που προορίζονται να λειτουργήσουν ως ΚΔΑΠ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει, για τα κτίρια εκπαίδευσης.

Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: dikaiologitika.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ