Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2021 ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στη Βουλή η καταβολή του επιδόματος αδείας για το 2021 με δαπάνη και του κράτους για τους εργαζόμενους που τέλεσαν ή τελούν σε καθεστώς αναστολής

Ερώτηση αναφορικά με τη λήψη μέριμνας για την καταβολή του επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους που τέλεσαν ή τελούν σε καθεστώς αναστολής το ημερολογιακό έτος 2021 κατέθεσε στη Βουλή η Άννα Ευθυμίου, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, «η Κυβέρνηση ορθώς προέβη άμεσα και έγκαιρα σε οικονομικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών του. Ένα από αυτά τα μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων αποτελεί και η μικτή χρηματοδότηση από εργοδότες και Δημόσιο στο δώρο Πάσχα για το έτος 2021».

Η βουλευτής τόνισε, ότι επειδή οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους δυσχέρειες λόγω της πανδημίας, υφίσταται ο κίνδυνος κάποιοι εργοδότες να μην δύνανται να καταβάλουν το επίδομα αδείας στους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι το δώρο Χριστουγέννων 2020 καθώς και τα δώρα Πάσχα 2020 και 2021 για τους εργαζόμενους σε αναστολές καταβλήθηκαν με μοντέλο μικτής χρηματοδότησης από εργοδότες και Δημόσιο.

«Δεδομένου του ανωτέρω γεγονότος σε συνδυασμό με το ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη φάση της «αποσωλήνωσης», ενώ οι μεταλλάξεις δημιουργούν μία αβεβαιότητα για το μέλλον της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της, θα ήταν επωφελής η καταβολή του επιδόματος αδείας 2021 με το σύστημα εκ νέου της μικτής χρηματοδότησης από το Δημόσιο και τους εργοδότες κατά τον ίδιο τρόπο που αυτό εφαρμόστηκε στην προηγούμενη καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα», σημείωσε η κ. Ευθυμίου.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω η βουλευτής ρώτησε τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

- αν είναι στις άμεσες προτεραιότητές του η τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και η λήψη μέριμνας για την καταβολή του επιδόματος αδείας για το έτος 2021 στους εργαζόμενους που τέλεσαν ή τελούν σε καθεστώς αναστολής και με κρατικές δαπάνες κατ’ εφαρμογή του συστήματος της μικτής χρηματοδότησης από το Δημόσιο και τους εργοδότες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ