Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
x

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΕΝΝΕΑ + ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη, Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm, για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη*

Το πέρασμα από το πρώτο κύμα της πανδημίας αποδείχθηκε επιτυχές. Το δεύτερο κύμα της είναι σε εξέλιξη και τρομάζει. Η Πολιτεία, αργά αυτή τη φορά, λαμβάνει(;) αναγκαία μέτρα. Εκδόθηκε, ήδη, η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/13.11.20 (ΦΕΚ Β’ 5047/14.11.20) που αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ας δούμε τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες όσον αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων και, δι’ αυτών, των θέσεων εργασίας.

Ερώτημα 1ο: Τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή; Ποια περίοδο αφορά;
Αποτελεί μορφή οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

Ερώτημα 2ο: Είναι δυνατή η κατάσχεση της επιστρεπτέας προκαταβολής;
Η επιστρεπτέα προκαταβολή (στο εξής: «ενίσχυση») είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός της με οποιαδήποτε οφειλή.

Ερώτημα 3ο: Ποιοι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης;
Δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής ενίσχυσης είναι, κατά βάση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ερώτημα 4ο: Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης;
Θα πρέπει να πληρούν μια σειρά κριτηρίων. Το σημαντικότερο: να παρουσιάζουν (κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020) μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20% τουλάχιστον.

Ερώτημα 5ο: Ποιο το ύψος της ενίσχυσης;
Ξεκινά από 1.000€ και είναι δυνατό να φθάσει μέχρι τις 800.000€ για όμιλο επιχειρήσεων.

Ερώτημα 6ο: Μέχρι πότε υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης;
Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 30η Νοεμβρίου 2020 το αργότερο.

Ερώτημα 7ο: Επιστρέφεται η ενίσχυση; Σε ποιο βαθμό και με ποιες προϋποθέσεις;
Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας της έως την 31η Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση παραβίασης: η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα και έντοκα το σύνολο της ενίσχυσης (:Ερώτημα 10ο).

Ερώτημα 8ο: Ποια η επιβάρυνση και ποια η περίοδος επιστροφής της ενίσχυσης;
Ως την 31.12.2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος χωρίς υποχρέωση επιστροφής κεφαλαίου ή τόκων. Στη συνέχεια, το ανεξόφλητο υπόλοιπο αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 0,74%.

Ερώτημα 9ο: Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την ενίσχυση υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους;
Είναι προφανές πως ένα τέτοιο μέτρο δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από υποχρέωση διατήρησης θέσεων εργασίας. Ημερομηνίες ελέγχου η 31η Δεκεμβρίου 2020 και η 31.3.21. Εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Ερώτημα 10ο: Ποιες οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους από την ΚΥΑ;
Σε περίπτωση παραβίασης από μέρους της επιχείρησης των όρων της ΚΥΑ, υπέρβασης του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολής ψευδών στοιχείων, υποχρεούται σε άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης και μάλιστα έντοκα.

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας μας έβγαλε από τη θερινή ραστώνη και, αντίστοιχο, εφησυχασμό. Οι χιλιάδες των ημερήσιων θετικών διαγνώσεων επιβάλλουν τη λήψη νομοθετικών μέτρων.

Όσα ελήφθησαν αποδεικνύονται, επί του παρόντος, αναποτελεσματικά.

Ας ελπίσουμε πως μέτρα όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή θα συνδράμουν αποτελεσματικά προς στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και, αυτονοήτως, στη διάσωση πολύτιμων θέσεων εργασίας.-

Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή εδώ

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ