Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
x

ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΒΕΘ

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο θα πρέπει να ελέγχονται και όσοι πραγματοποιούν παραδόσεις καταναλωτικών ειδών δίχως τα προσήκοντα παραστατικά

Η ύπαρξη των αδειών που προβλέπονται για τη διακίνηση διαρκών καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων από τις επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί το αντικείμενο επιστολής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Στην επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, το ΕΒΕΘ σημειώνει ότι “θα πρέπει να ελέγχονται και όσοι πραγματοποιούν παραδόσεις δίχως τα προσήκοντα παραστατικά, καθιστάμενοι συνυπεύθυνοι αστικά και ποινικά για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας, κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί επομένως να επεκταθεί και σε άλλες παραβάσεις όπως π.χ. της υγειονομικής νομοθεσίας”.

Η επιστολή είναι η ακόλουθη:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Όπως γνωρίζετε, τα αυστηρά μέτρα που σωστά ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της τάσης του καταναλωτικού κοινού να προμηθεύεται τρόφιμα και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, με ηλεκτρονικές παραγγελίες, μέσω των ιστοσελίδων ή των σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα διαφόρων επιχειρήσεων. 

Είναι ευνόητο ότι η αυξανόμενη αυτή τάση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγορά/πώληση αγαθών που είτε είναι ακατάλληλα, είτε διακινούνται παράτυπα ή ακόμη και παράνομα και για το λόγο αυτό το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κρίνει ως αναγκαία την ισότιμη αντιμετώπιση, από την Πολιτεία, του παραδοσιακού και του ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο της προστασία των καταναλωτών και τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά καλύπτουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι του συνόλου των πωλήσεων αυτού του είδους των προϊόντων, θεωρούμε αναγκαία τη θέσπιση κανόνων που θα επιβάλλουν τον έλεγχο εκ μέρους της Πολιτείας των εν λόγω ιστοσελίδων και  σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να εξακριβώνεται εάν αυτές ανήκουν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις άδειες που προβλέπονται για τη διακίνηση διαρκών καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων.

Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών θα παρέχουν αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία στις Δημόσιες Αρχές σχετικά με οντότητες που διενεργούν πράξεις ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός τους για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

Επιπλέον, κρίνουμε απαραίτητη την υποχρεωτική γνωστοποίηση στο Γ.Ε.ΜΗ της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της επιχείρησης που ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Τέλος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ελέγχονται και όσοι πραγματοποιούν παραδόσεις δίχως τα προσήκοντα παραστατικά, καθιστάμενοι συνυπεύθυνοι αστικά και ποινικά για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας, κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί επομένως να επεκταθεί και σε άλλες παραβάσεις όπως π.χ. της υγειονομικής νομοθεσίας.  

Ευελπιστούμε κύριοι Υπουργοί και κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις του Επιμελητηρίου μας, οι οποίες αποσκοπούν στο να καταστεί εφικτός ο έλεγχος και να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών, προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και της ελληνικής οικονομίας συνολικά».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ