Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ 96,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναπτυξιακό πρόγραμμα 158,2 εκ. ευρώ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Τα 96,8 εκατ. ευρώ αφορούν στον νομό Θεσσαλονίκης και τα 61,4 στη Θεσσαλία

Αναπτυξιακό πρόγραμμα 158,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2025 υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Τα 96,8 εκατ. ευρώ αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα 61,4 εκατ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με την εταιρεία, «δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας την ΕΔΑ ΘΕΣΣ ηγέτη στην ελληνική αγορά ενέργειας».

Όπως επισημαίνεται, «η στρατηγική του προγράμματος βασίζεται σε οικονομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που εγγυώνται την ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας. Η διάρθρωση αυτού έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κύριους στρατηγικούς πυλώνες: Tην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, την επέκταση και ενίσχυση του δικτύου διανομής, το ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και την υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων για την εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης προς τους μετόχους».

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

* Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας στο 77% από το 64% που είναι σήμερα.
* Επενδύσεις ύψους 141,1 εκ. € που αφορούν την ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τη σύνδεση 90.350 νέων καταναλωτών.
* 8,8 εκ. € επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα, νέες τεχνολογίες και άλλες επιχειρησιακές απαιτήσεις, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μέσω της ψηφιοποίησης των διεργασιών για την ασφάλεια των πληροφοριών και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το έργο θα αποφέρει μείωση του λειτουργικού κόστους και θα συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων.
* 8,3 εκ. € για την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου εγκατάστασης 136 χιλ. ευφυών μετρητών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επενδύοντας σε προηγμένες τεχνολογίες τηλεμέτρησης, στοχεύει στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ασφαλέστερα Δίκτυα Διανομής μέσω του γρήγορου εντοπισμού κλοπών/βλαβών/διαρροών και σε ορθολογιστική χρήση του φυσικού αερίου μέσω της βελτίωσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
* Πολιτική μερισμάτων με δίκαιη και σταθερή απόδοση προς τους μετόχους που εγγυάται τη διανομή μερίσματος ετησίως.
* Παροχή προαιρετικών υπηρεσιών προς άλλους διαχειριστές και διάδοση της τεχνογνωσίας.
* Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών μεθανίου με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και συνεργασιών με Ευρωπαίους Διαχειριστές, στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμετώπισης διαρροών στο Δίκτυο Διανομής. Το έργο ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας του δικτύου διανομής και περιορίζει το κόστος συντήρησης.
* Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων στις υποδομές φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Μετάβασης και της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με τη συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό GD4S, συμβάλλει στην ανάπτυξη Πολιτικών και Ρυθμιστικού Πλαισίου για την υποστήριξη των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στα Δίκτυα Διανομής.
* Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας το δίκτυο θα επεκταθεί στις περιοχές: Δήμος Βόλου: Αλυκές και Διμήνι, Δήμος Λάρισας: Φαλάνη, Δήμος Φαρκαδόνας: Φαρκαδόνα και Δήμος Κιλελέρ: Χάλκη, Πλατύκαμπος, Γαλήνη και Μελισσοχώρι.

«Το επενδυτικό σχέδιο, σε εναρμόνιση με τους στόχους του ΕΣΕΚ, στοχεύει στην περαιτέρω συμβολή της Εταιρείας στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προστασία του περιβάλλοντος», σημειώνεται.

ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Λεωνίδας Μπακούρας ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεγάλων επενδύσεων ύψους 158,2 εκ. € για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία που περιλαμβάνει εγκεκριμένα μεγέθη και εύλογες παραδοχές σε συνέχεια των ρυθμιστικών αποφάσεων που ελήφθησαν από την Αρχή. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των λειτουργιών της εταιρείας, μια εν εξελίξει διαδικασία, και η επένδυση σε καινοτόμες εφαρμογές που θα ευνοήσουν τη μετάβαση προς την απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων».

Επίτευξη στόχων για το 2020

«Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ολοκληρώνει το επενδυτικό της πλάνο για το έτος ύψους 36 εκ. €, προσθέτοντας περισσότερους από 22.000 νέους καταναλωτές στο δίκτυό της και με λειτουργική κερδοφορία(EBITDA) που αναμένεται να ανέλθει σε 42,9 εκ. €, 3,37% αυξημένη σε σχέση με το 2019. Δεδομένων των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έλαβε αποτελεσματικές αποφάσεις για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της και την παροχή υψηλού επιπέδου προς τους καταναλωτές με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Tα ισχυρά αποτελέσματα που παρουσιάζει η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελούν εχέγγυα για τη συνέχιση μιας δυναμικής πορείας για ένα βιώσιμο μέλλον. Με όλα τα εφόδια για τη διαχείριση έκτακτων συνθηκών, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον στρατηγικό της σχεδιασμό για την επόμενη 5ετία», καταλήγει.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ