Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
x

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ: ΠΗΡΕ ΠΙΣΩ Ο ΕΦΚΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΔ

Όπισθεν ολοταχώς ο ΕΦΚΑ για τις ΑΠΔ του Δώρου Πάσχα - Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο

Ανέκρουσε πρύμναν ο ΕΦΚΑ σχετικά με το ζήτημα της καταβολής του Δώρου Πάσχα και της υποβολής των σχετικών ΑΠΔ, μετά τις αντιδράσεις που έφερε στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της Voria.gr.

Αρχικά, την Τετάρτη αργά το βράδυ, ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των επιχειρήσεων σχετικά με το Δώρο Πάσχα Αναστολής, που αφορά τις ημέρες που οι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και θα καταβληθεί μεν από τον εργοδότη στους εργαζόμενους, αλλά το κόστος θα επιστραφεί στις εταιρείες από το κράτος.

Σύμφωνα με εκείνη την οδηγία, το Δώρο Πάσχα Αναστολής έπρεπε να υπολογιστεί στον μήνα Μάιο με τύπο αποδοχών 19 και να υποβληθεί με συμπληρωματική ΑΠΔ για τον μήνα Μάιο μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στη συμπληρωματική αυτήν ΑΠΔ εκτός από το Δώρο Πάσχα Αναστολής θα πρέπει να συμπεριληφθεί τελικά και το Πραγματικό Δώρο Πάσχα. Σε περίπτωση που αυτό έχει υποβληθεί με την κανονική ΑΠΔ θα πρέπει να υποβληθεί ξανά με τη συμπληρωματική ΑΠΔ και έπειτα να αφαιρεθεί από την κανονική με χειρόγραφες αιτήσεις στον ΕΦΚΑ. Το γεγονός αυτό, που θα προκαλούσε μία αδιανόητη έκρηξη γραφειοκρατίας, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από λογιστές και φοροτεχνικούς, τις οποίες ανέδειξε χθες η Voria.gr.

Σήμερα, και μετά την κατακραυγή του κλάδου, ο ΕΦΚΑ κατάλαβε σε τι πρόβλημα και ταλαιπωρία βάζει τις επιχειρήσεις και με σημερινή, διευκρινιστική του απόφαση (Α.Π. 134900/26-6-2020) τονίζει ότι η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

«Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.Π. 134900/26-6-2020 με την οποία διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Α) Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Δ.Π./2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β΄/3-6-2020) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ΚΑΔ των οποίων περιλαμβάνεται στο συνημμένο στο Παράρτημα Πίνακα, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα, σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Ως εκ τούτου, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο για τις ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2020.

Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β) Ως προς την καταχώρηση του Δώρου Πάσχα 2020 στην Α.Π.Δ., πριν την έκδοση των οδηγιών, του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου

- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές Δώρου Πάσχα απασχολούμενων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση Τύπου Αποδοχών (04), καταχωρώντας μόνο την αναλογία του Δώρου Πάσχα, που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής των εργασιακών συμβάσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, ανεξάρτητα εάν αυτό καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω Α.Π.Δ., θα καταχωρηθεί μόνο η αναλογία του Δώρου Πάσχα 2020 που αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής των εργαζόμενων, με τον Τύπο Αποδοχών (19).

- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές Δώρου Πάσχα, του συνόλου των απασχολούμενων (με ή χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων), κάνοντας χρήση μόνο του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (04), θα ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία:

· Θα πρέπει να αποστείλουν, άμεσα, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν, ότι ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων, που υπέβαλλαν το Δ.Π., όπως περιγράφεται ανωτέρω.

· Στη συνέχεια, χωρίς άλλη προειδοποίηση, θα υποβάλλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, καταχωρώντας τις αποδοχές Δώρου Πάσχα, κάνοντας χρήση των Τύπων Αποδοχών (04) και (19), για τους απασχολούμενους που τελούσαν σε αναστολή οι εργασιακές τους συμβάσεις. Στην ίδια Α.Π.Δ. θα καταχωρηθούν οι αποδοχές του Δώρου Πάσχα και για τους λοιπούς, χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων, απασχολούμενους, με Τύπο Αποδοχών (04).

Ως προς το θέμα αυτό, δεν ισχύουν οι οδηγίες του σχετικού μας Γενικού Εγγράφου περί υποβολής Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) στα Υποκαταστήματα e – ΕΦΚΑ.

Εφιστούμε την προσοχή, ως προς την άμεση ανταπόκριση στα ανωτέρω, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. του Δώρου Πάσχα είναι η 10/07/2020.

Η διαχείριση αποκλειστικά και μόνο των εγγραφών Δώρου Πάσχα, των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ., θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών Μισθωτών.

Γ) Ως προς την καταχώρηση του Δώρου Πάσχα 2020 στην Α.Π.Δ., μετά την έκδοση των οδηγιών, του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου.

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν τις αποδοχές Δώρου Πάσχα των απασχολούμενων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση των Κωδικών Τύπου Αποδοχών (04) και (19), δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ