Κυριακή 16 Μαΐου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΣΕ 10ΕΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ

Με την απόφασή του το δικαστήριο απορρίπτει τους ισχυρισμούς των βυρσοδεψείων ότι «η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ τις χρεώνει με υπέρμετρες δαπάνες».

Με πρόσφατη απόφασή του το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης έδωσε τέλος στην δεκαετή διαμάχη μιας σειράς επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη –πρόκειται για οκτώ βυρσοδεψεία και μία με άλλο αντικείμενο- με την διαχειρίστρια του χώρου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Με την απόφασή του το δικαστήριο απορρίπτει τους ισχυρισμούς των βυρσοδεψείων ότι «η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ χρεώνει τις εταιρείες με υπέρμετρες δαπάνες», τις οποίες επιπροσθέτως «δεν κατανέμει σωστά ανά επιχείρηση». Με βάση αυτούς τους ισχυρισμούς οι εννέα αυτές εταιρείες συστηματικά δεν εκπλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για υπηρεσίες που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο της λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών - αποχετευτικό δίκτυο, μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, απομάκρυνση ιλύος.

Με την απόφαση το Εφετείο επιδίκασε στην ΕΤΒΑ ποσό 2,822 εκατ. ευρώ συν 1.370 για τόκους, καθώς και 40.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την περίοδο 2009-2012 και στην ουσία αποτελεί δεδικασμένο και για τις αξιώσεις της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για την περίοδο από το 2013 μέχρι σήμερα, οι οποίες εκκρεμούν στα αρμόδια δικαστήρια και ξεπερνούν συνολικά τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης που είχε προκαλέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Σεπτέμβριο του 2019 και διενεργήθηκε από το ΤΕΕ τον Μάιο του 2020 έχει πιστοποιήσει αφενός τις καλές πρακτικές της ΕΤΒΑ και αφετέρου τη συστηματική απροθυμία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων να συμμορφωθούν στις συμβατικές και κανονιστικές τους υποχρεώσεις.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, μετά από διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από Χημικό Μηχανικό, δέχθηκε ότι:

1. Όλες οι επιχειρήσεις απόλαυσαν από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ υπηρεσίες καλής λειτουργίας και συντήρησης των περιβαλλοντικών υποδομών. Τα βιομηχανικά απόβλητα έτυχαν της προσήκουσας διαχείρισης (καθαρισμό και απόρριψη σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία).

2. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έκανε μόνο τις απολύτως αναγκαίες δαπάνες για την καλή λειτουργία και συντήρηση των περιβαλλοντικών υποδομών του Πάρκου, τις οποίες και επέρριψε στις επιχειρήσεις.

3. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ενήργησε με γνώμονα την εξασφάλιση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών.

4. Οι βυρσοδεψικές επιχειρήσεις, μολονότι είχαν δεσμευτεί δεν εφάρμοσαν τον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Βυρσοδεψικού Πάρκου. Δεν εφάρμοσαν ιδίως τις υποχρεώσεις για προκαταρκτική επεξεργασία των λυμάτων και για την πληρωμή των δαπανών.

5. Το δικαστήριο επικύρωσε τη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις καταναλώνουν περισσότερο νερό από την ποσότητα που καταγράφει ο μετρητής νερού. 

6. Ο επιμερισμός των δαπανών ανά επιχείρηση, που έκανε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ήταν δίκαιος και αναλογικός, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ο υγιής ανταγωνισμός προϋποθέτει τη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους. Στην προκειμένη περίπτωση –υπογραμμίζουν- η στρατηγικά αντικανονική συμπεριφορά των συγκεκριμένων βυρσοδεψικών επιχειρήσεων να μην ανταποκρίνονται επί πολλά έτη στις υποχρεώσεις τους στην πραγματικότητα έπληττε τους συναδέλφους τους, που θέλουν να επιχειρούν σε συμμόρφωση προς τους κανόνες, όπως επίσης έπληττε την ολότητα των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕΘ και εν τέλει αμαύρωνε την ελληνική βιομηχανική δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ